13 หุ้นราคาร่วง รับเครื่องหมาย XD วันแรก

13 หุ้นราคาปรับลง KJL, DDD, CSC, EA, HARN, MTI, PLUS, S, SVOA, TCCC, VCOM, VIH และ WPH หลังขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 มี.ค. 66) มี หลักทรัพย์ราคาหุ้นอ่อนตัวลงตามทฤษฎีเมื่อวันขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ราคาหุ้นมักปรับตัวลง นำโดย บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ณ เวลา 10:23 น. อยู่ที่ระดับ 15.20 บาท ลบไป 11.30 บาท หรือลงไป 42.64% สูงสุดที่ระดับ 16 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 14.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 92.84 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ รวมจ่ายปันผลเป็นจำนวน 1.13 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 25 เม.ย.66

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD อยู่ที่ระดับ 15.50 บาท ลบไป 0.30 บาท หรือลงไป 1.90% สูงสุดที่ระดับ 15.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 15.40 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.09 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 10 พ.ค.66

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) หรือ CSC อยู่ที่ระดับ 46.50 บาท ลบไป 2.50 บาท หรือลงไป 5.10% สูงสุดที่ระดับ 46.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 46.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.34 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 พ.ค.66

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA อยู่ที่ระดับ 76.75 บาท ลบไป 0.50 บาท หรือลงไป 0.65% สูงสุดที่ระดับ 77 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 75.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 201.74 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 19 พ.ค.66

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN อยู่ที่ระดับ 2.20 บาท ลบไป 0.14 บาท หรือลงไป 5.98% สูงสุดที่ระดับ 2.20 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 2.16 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.91 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 19 พ.ค.66

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI อยู่ที่ระดับ 116.50 บาท ลบไป 9.50 บาท หรือลงไป 7.54% สูงสุดที่ระดับ 120 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 116 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.73 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 6.18 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 15 พ.ค.66

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS อยู่ที่ระดับ 7.90 บาท ลบไป 0.10 บาท หรือลงไป 1.25% สูงสุดที่ระดับ 7.95บาท ต่ำสุดที่ระดับ 7.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.74 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พ.ค.66

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S อยู่ที่ระดับ 1.85 บาท ลบไป 0.02 บาท หรือลงไป 1.07% สูงสุดที่ระดับ 1.87บาท ต่ำสุดที่ระดับ 1.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.37 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 พ.ค.66

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA อยู่ที่ระดับ 2.38 บาท ลบไป 0.04 บาท หรือลงไป 1.65% สูงสุดที่ระดับ 2.38 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 2.36 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.52 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 25 เม.ย.66

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ TCCC อยู่ที่ระดับ 38.50 บาท ลบไป 1.50 บาท หรือลงไป 3.75% สูงสุดที่ระดับ 38.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 38.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.41 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 18 พ.ค.66

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM อยู่ที่ระดับ 4.80 บาท ลบไป 0.16 บาท หรือลงไป 3.23% สูงสุดที่ระดับ 4.80 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 4.76 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.32 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 พ.ค.66

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH อยู่ที่ระดับ 8.35 บาท ลบไป 0.55 บาท หรือลงไป 6.18% สูงสุดที่ระดับ 8.45 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 8.35 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.44 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 19 พ.ค.66

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH อยู่ที่ระดับ 3.92 บาท ลบไป 0.04 บาท หรือลงไป 1.01% สูงสุดที่ระดับ 4 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.90 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.72 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 25 พ.ค.66

Back to top button