“ศาลปกครองสูงสุด” ยกฟ้องคดี BTS ปมล้มประมูล “สายสีส้ม”

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับยกฟ้องคดี BTS ฟ้องล้มประมูล “รถไฟฟ้าสายสีส้ม” ชี้มูลเหตุการยกเลิกประกวดราคาไม่ได้เป็นไปตามอำเภอใจ ฟากโบรกมองบอกต่อผู้รับงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่าง BEM พร้อมส่งผลดีต่อ CK


วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ เวลา 09:30 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ปม BTS ยื่นฟ้องการประมูล “รถไฟฟ้าสายสีส้ม” โดยศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ในคดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC บริษัทในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS  ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

จากกรณีมีมติการประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการยกเลิกประกาศเชิญชวนและการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนมิได้เป็นไปโดยอำเภอใจ และการยกเลิกเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระหว่างรัฐและเอกชน ตาม ม.6 พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการกระทำโดยสุจริตไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฏหมาย

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) พาย จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาตัดสินในทิศทางเดียวกับคดีแรก คือ คดีที่ BTSC ฟ้องว่าการแก้เอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นไปโดยมิชอบ และละเมิด BTSC (หมายเลขคดีแดงที่ อ.168/2566) ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการคัดเลือกฯ แก้ RFP โดยชอบ ไม่เป็นการทำละเมิดต่อ BTSC ซึ่งผลการตัดสินทั้ง 2 คดีเช่นนี้จะเป็นประเด็นบวกต่อบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

โดยกรณีดังกล่าวยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้รับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ วงเงินลงทุน 139,127 ล้านบาท ในราคาเป้าหมายที่ 11.40 บาท

นอกจากนี้จะส่งผลดีต่อบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BEM ที่ 34.41% และ CK ยังเป็นผู้รับงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วย โดยหุ้น CK นั้นทางบล.พาย ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เช่นกัน ให้ราคาเป้าหมาย 27.70 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมรายได้จากการรับงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจาก BEM

ทางด้าน นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มองว่า สำหรับคำตัดสินนี้ ถือเป็นบวกระยะสั้นๆสำหรับหุ้นของ BEM  เนื่องจากยังมีคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่อีก 2 คดี แต่ราคาที่ลงประมาณตอนนี้ถือว่ายังมีอัพไซด์ในการเข้าลงทุน

Back to top button