ครม. ไฟเขียวยกเว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่น เป็นกรณีพิเศษ 30 วัน

ที่ประชุมครม. มีมติยกเว้นวีซ่านักธุรกิจญี่ปุ่น 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ นาน 3 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค.69 หวังดึ’เม็ดเงินการลงทุน


วันที่ 12 ธ.ค. 2566  นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการติดต่อธุรกิจระยะสั้นเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้ผู้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการติดต่อธุรกิจ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31ธันวาคม 2569 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ อีกทั้งญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย และมีมูลค่าการลงทุนในไทยสูงมาก

นายคารม กล่าวว่า การกำหนดมาตรการนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจเดินทางมาขยายความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีศักยภาพในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งเป้าจะส่งเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า การแทพย์ ชีวภาพ เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Back to top button