KKP ไม่หวั่นศก.ชะลอ-โชว์กำไรปี 58 กว่า 3.3 พันลบ.

KKP โชว์กำไรปี 58 แตะ 3.3 พันลบ.เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.73 พันลบ.เนื่องจากมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีกำไรจากบล.ภัทร-บล.เคเคเทรด


ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ KKP รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.58 มีกำไรสุทธิ 3.32 พันล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 3.92 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.73 พันล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ 3.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีกำไรจากบล.ภัทร-บล.เคเคเทรด

 

Back to top button