สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 28 ม.ค.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 28 ม.ค.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/1/2559 26/1/2559 10,654,700 1.02  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/1/2559 27/1/2559 10,000,000 1.04  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 25/1/2559 9,697,500 7.01  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/1/2559 25/1/2559 5,981,000 1.09  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 26/1/2559 5,357,500 6.93  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 27/1/2559 22/1/2559 4,718,200 1.11  
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย หุ้นสามัญ 27/1/2559 22/1/2559 4,442,500 7.01  
TMB อาวีวรรณ  ตั้งตรงจิตร ขาย หุ้นสามัญ 28/1/2559 28/1/2559 500,000 2.6  
UREKA สามารถ  ราชพลสิทธิ์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 28/1/2559 26/1/2559 300,000 1.01  
IVL วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็ค ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 2 28/1/2559 25/1/2559 77,203 1.35  
BANPU วีระเจตน์  ว่องกุศลกิจ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 26/1/2559 3,000,000 15  
DCORP ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 28/1/2559 1,250,000 8  
ANAN ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 12/1/2559 50,000 3.94 ทำรายการโดย บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ANAN ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 15/1/2559 50,000 3.84 ทำรายการโดย บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ANAN ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 14/1/2559 40,000 3.91 ทำรายการโดย บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
TMILL ปรีชา  อรรถวิภัชน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 25/1/2559 27,700 2.64  
ANAN ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 13/1/2559 12,400 3.92 ทำรายการโดย บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด
TMILL ปรีชา  อรรถวิภัชน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 25/1/2559 6,000 2.62  
IHL องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 28/1/2559 27/1/2559 3,000 7  
BDMS ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ รับโอน หุ้นสามัญ 28/1/2559 25/1/2559 100,000,000 0 รับโอนจากบิดา
ASP ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ โอนออก หุ้นสามัญ 28/1/2559 28/1/2559 30,000,000 0 โอนให้ นายกวิณ โอภาสวงการ (บุตร)
ASP ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ โอนออก หุ้นสามัญ 28/1/2559 28/1/2559 30,000,000 0 โอนให้ น.ส.วิริณ โอภาสวงการ (ธิดา)
M สุจินต์  ชุมพลกาญจนา โอนออก หุ้นสามัญ 28/1/2559 26/1/2559 3,000,000 0 โอนให้ ภูริณัฐ ชุมพลกาญจนา (บุตร) และ รมย์รวินท์ ชุมพลกาญจนา (บุตร)
M ประวิทย์  ตันติวศินชัย โอนออก หุ้นสามัญ 28/1/2559 26/1/2559 1,000,000 0 โอนให้ นายพงศ์พัฒน์ ตันติวศินชัย (บุตรชาย) และ นางสาววรินพร ตันติวศินชัย (บุตรสาว)

Back to top button