สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 4 ก.พ.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 4 ก.พ.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
MJD จำเริญ  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 4/2/2559 3/2/2559 97,000 2.35  
IHL องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/2/2559 3/2/2559 33,800 7  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/2/2559 3/2/2559 25,000 1.41  
CCP ประทีป  ทีปกรสุขเกษม ซื้อ หุ้นสามัญ 4/2/2559 3/2/2559 17,400 0.73  
TMILL ปรีชา  อรรถวิภัชน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 4/2/2559 3/2/2559 10,000 2.84  
SMIT ธนา  เสนาวัฒนกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 4/2/2559 1/2/2559 10,000 4.02  
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 น.ส.ลักษิกาไชยกุล (บุตร) รับโอนจาก มารดา
SMT สมนึก  ไชยกุล รับโอน หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 น.ส.ลักษิกา ไชยกุล (บุตร)รับโอนจากมารดา
GREEN สนั่น  ศิริพนิชสุธา โอนออก หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 19,200,000 0 โอนให้ คุณกรวรรณ ใจวันดี (พันธมิตรทางธุรกิจ)
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 โอนให้นายนัทธพงศ์ ไชยกุล (บุตร)
SMT พูนพรรณ  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 โอนให้ น.ส.ลักษิกาไชยกุล (บุตร)
SMT สมนึก  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 โอนให้ น.ส.ลักษิกา ไชยกุล ทำรายการโดย นางพูนพรรณ ไชยกุล (คู่สมรส)
SMT สมนึก  ไชยกุล โอนออก หุ้นสามัญ 4/2/2559 29/1/2559 1,500,000 0 โอนให้ นายนัทธพงศ์ ไชยกุล ทำรายการโดย นางพูนพรรณ ไชยกุล (คู่สมรส)

Back to top button