BOJ ย้ำพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่ม หวังดันเงินเฟ้อตามเป้า 2%

BOJ ย้ำพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มหากจำเป็น มุ่งดันเงินเฟ้อตามเป้า


นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)  ระบุว่า ในวันนี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากมีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% เนื่องจากการแข็งค่าของเยนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่น

ขณะที่ รายงานสุรปการประชุมประจำไตรมาสของผู้จัดการสาขาของ BOJ ระบุว่า นายคุโรดะกล่าวว่า BOJ จะใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และอัตราดอกเบี้ย หากมีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ BOJ

โดย การแสดงความเห็นของนายคุโรดะมีขึ้นหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์ได้ร่วงแตะระดับ 100 เยนเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 2 สัปดาห์เมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ

ทั้งนี้ การแข็งค่าของเงินเยนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาผู้บริโภค ซึ่งปรับตัวลดลง 0.4% ในเดือนพ.ค. จากปีก่อน

นายคุโรดะกล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 0% หรือที่ประมาณ 0% ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปสู่ะดับ 2% ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ นายคุโรดะกล่าวว่า  เศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก จะฟื้นตัวปานกลาง แม้ว่าการชะลอตัวของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่จะส่งผลให้การส่งออกและผลผลิตของญี่ปุ่นหดตัวก็ตาม โดยเขาคาดว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ปานกลาง

Back to top button