FSMART เติบโตแรง

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉลี่ยไตรมาสต่อไตรมาสของ FSMART อยู่ที่ประมาณ 10.3% แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 59 นักวิเคราะห์มองว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมาอยู่ที่ประมาณ 11.5%-12.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดขายซิม AIS One-2-Call ของเซเว่น


–คุณค่าบริษัท–

 

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเฉลี่ยไตรมาสต่อไตรมาสของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMARTอยู่ที่ประมาณ 10.3% แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 59 นักวิเคราะห์มองว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมาอยู่ที่ประมาณ 11.5%-12.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดขายซิม AIS One-2-Call ของเซเว่น

โดยผู้บริหารของ FSMART ระบุว่ายอดการเติมเงินต่อตู้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 20% ต่อตู้ นอกจากนี้จำนวนตู้บุญเติมปัจจุบันอยู่ที่ 85,656 ตู้ จึงมองว่า FSMART บรรลุเป้าหมายทั้งปีที่ 90,000 ตู้ ได้ไม่ยาก

ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จะอยู่ที่ประมาณ 407 ล้านบาท เติบโตสูงเพิ่มขึ้น 49.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ FSMART มีรายได้หลักจากส่วนแบ่งรายได้การให้บริการเติมเงินมือถือ, โอนเงิน, เติมเกมส์, และบริการอื่นๆ ผ่าน “ตู้บุญเติม” โดยล่าสุดผู้ใช้งานสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรได้แล้ว จากเดิมที่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยได้เพียงแห่งเดียว ซึ่งจะเสริมให้ตู้เติมเงินของ FSMART สามารถทำธุรกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ส่วนในอนาคตตู้บุญเติมจะไม่ถูกมองเป็นแค่ตู้สำหรับเติมเงินมือถืออีกต่อไป เราทำการปรับกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ขึ้นมาเป็น 522 ล้านบาท จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 512 ล้านบาท ซึ่งได้แรงหนุนจาก 1) การเพิ่มฟังก์ชั่นโอนเงินกสิกรตามที่กล่าวในข้างต้น 2) การตั้งเป้าขยายตู้บุญเติมให้มาอยู่ที่ 114,000 ตู้ภายในปี 2560

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 599.78 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 433.19 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 104.08 ล้านบาท หรือ 0.13 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 70.65 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,689.72 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,194.38 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 287.16 ล้านบาท หรือ 0.36 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 194.71 ล้านบาท หรือ 0.24 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานที่ออกมาแข็งแกร่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารอย่าแท้จริง

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.เคทีบี มีมุมมองในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในอนาคตโดยคาดว่ากำไรไตรมาส 4 ปี 59 จะทำ New High ใหม่ อีกทั้งยังมอง FSMART จะทำ New High ไปอีก 4-5 ไตรมาสข้างหน้า อีกทั้งยังทำการปรับกำไรสำหรับปี 2560 ขึ้นอีกด้วย

จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมทั้งปรับราคาเหมาะสมขึ้นมาเป็น 21.40 บาท ด้วยวิธี DCF อิง WACC ที่ 8.0% และ Terminal growth ที่ 3.0% เพื่อสะท้อนมุมมองที่สดใสในอนาคต

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 365,999,400 หุ้น 45.75%

2. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 36,674,640 หุ้น 4.58%

3. นางมนต์ทิพย์ วิทยากร 34,187,800 หุ้น 4.27%

4. นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 27,085,000 หุ้น 3.39%

5. นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 26,883,800 หุ้น 3.36%

 

รายชื่อกรรมการ

1.นาย พิชิต นิ่มกุล ประธานกรรมการบริษัท

2.นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

3.นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ

4.นาย สมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ

5.นาย สมชัย สูงสว่าง กรรมการ

Back to top button