เปลือกโหงวเฮ้งหุ้น


เพราะสังคมประเมินค่าที่คนรวย

คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่

หากสังคมวัดค่ากันที่ภายใน

คนจึงสร้างแต่จิตใจที่ใฝ่ดี

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ดังนั้นนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจและการค้าควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันทำให้การงานก้าวหน้าได้ ซึ่งการลงทุนควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ส่วนการดำเนินชีวิตก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนด้วย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ EFORLหรือ AAV   

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BIGหรือ NDR                                                                                                  

คติวันนี้ การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก

Back to top button