จำเริญ


โหงวเฮ้งหุ้น

ถ้าหมั่นเรียน เรียนอะไรก็ต้องรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไรก็ต้องเห็น

ถ้าหมั่นทำ  ทำอะไรก็ต้องเป็น

ถ้าไม่เล่นหมั่นทำ  จักจำเริญ

 

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อ คือ MTLS หรือ CI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้ คือ  HTC หรือ KTC

คติวันนี้ การรู้จักปล่อยวาง เป็นวิถีทางสงบสุข

Back to top button