เก็บหุ้นเด่นรับอานิสงส์มอเตอร์โชว์!

งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 หรือ “Motor Show 2019” มีการจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม–7 เมษายน 2562 คาดว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ดีต่อเนื่อง และจะส่งผลบวกต่อบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง


เส้นทางนักลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 95.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 93.8 ในเดือนมกราคม 2562 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

โดยความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจากอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ สะท้อนจากความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐรวมทั้งกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะยานยนต์ สิ่งพิมพ์ อาหาร เป็นต้น

ผลลัพธ์เห็นได้ชัดว่ายอดการผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีทั้งสิ้น 183,071 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.71% ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในช่วง 2 เดือนแรกปี 2562 (ม.ค.62-ก.พ.62) มีทั้งสิ้น 362,666 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.29%  และยังมั่นใจว่าการผลิตรถยนต์ทั้งปี 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 2.15 ล้านคัน

แยกเป็นเพื่อส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 98,743 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 0.12% ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 84,328 คัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 5.92%

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 82,324 คัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 9.1% โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ขยายตัวจากแรงซื้อที่มาจากมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและเกษตรกร การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนของเอกชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มาจากเลือกตั้ง การท่องเที่ยวเติบโต

ที่สำคัญจากกรณีกรมสรรพสามิตเตรียมส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยยกเว้นภาษีฯ 3 ปี หรือคิดเป็น 0% เป็นมาตรการชั่วคราวที่ให้เพิ่มจากการส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อกระตุ้นให้ผลิตทันทีภายในปี 2564

ดังนั้นเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 หรือ “Motor Show 2019” มีการจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม–7 เมษายน 2562 คาดว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ดีต่อเนื่อง และจะส่งผลบวกต่อบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) อย่างเช่นกลุ่มลีสชิ่ง กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์  และกลุ่มบริการด้านการจัดงาน เป็นต้น

สำหรับกลุ่มลีสซิ่งคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP, บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ  MTC, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักให้บริการสินเชื่อภายในงาน

ขณะที่กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นกลุ่มรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องยนต์การเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ STANLY ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH ออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อประกอบรถยนต์ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด ถังน้ำมัน เป็นต้น และมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี

รวมถึง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถ EV เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความชำนาญและมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถยนต์ EV ซึ่งรถ EV จะมีการเปิดตัวและเปิดจองในงานมอเตอร์โชว์นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีสื่อและสิงพิมพ์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ อย่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI  ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทด้านจัดงานที่จะได้รับประโยชน์ อย่าง บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงาน 2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทดังกล่าวมีโอกาสรับประโยชน์จากงาน “Motor Show 2019” ที่คาดว่ายอดขายรถจะมีจำนวนมาก !!

Back to top button