8 หุ้นลีสซิ่งกำไรโตแจ๋ว!

จากการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน “กลุ่มลีสซิ่ง” จำนวน 10 บริษัท พบว่า สามารถโชว์ผลกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกอย่างแข็งแกร่ง


เส้นทางนักลงทุน

จากการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน “กลุ่มลีสซิ่ง” จำนวน 10 บริษัท พบว่า สามารถโชว์ผลกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกอย่างแข็งแกร่ง จำนวน 8 บริษัท ส่วนอีก 2 บริษัทกำไรสุทธิลดลง !!

สำหรับ 8 บริษัทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ AMANAH, TK, JMT, SAWAD, S11, MTC, THANI และ ASK

ส่วนอีก 2 บริษัทกำไรสุทธิลดลง จากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ECL, GL

ภาพลักษณ์นี้สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มลีสซิ่งได้เป็นอย่างดี!

รายละเอียดผลการดำเนินงาน มีดังนี้ !

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 68.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.45% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 38.99 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 177.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.26% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 122.21 ล้านบาท เป็นผลจากยอดอนุมัติสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราภาษีในระดับที่ต่ำลง

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตแจ๋วแล้ว ! ช่วงที่เหลืออย่างไตรมาส 4 ทางนักวิเคราะห์ยังมั่นใจว่าจะยังดีอย่างต่อเนื่อง

แล้วคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 ไว้ราว 238 ล้านบาท และปี 2563 ราว 290 ล้านบาท ตามลำดับ จากนโยบายการปล่อยและบริหารสินเชื่อแบบ Aggressive ส่งผลให้สินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้น, ขณะที่ NPLs ปรับตัวลดลง

สืบเนื่องจากคาดว่าบริษัทจะยังคงมีความสามารถในการติดตามหนี้ที่แข็งแกร่ง, คงนโยบายที่จะยึดรถแทนการประนีประนอมหนี้ทำให้บริษัทมีขาดทุนจากการขายรถยึดที่ลดลง

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 141.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.67% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 90.03 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.11% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 303.82 ล้านบาท เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้มีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตโดดเด่นแล้ว ! สิ่งที่น่าสนใจต่อ คือ ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2562 เติบโตดีต่อเนื่อง หนุนจากอัตราดอกเบี้ยตอบแทนเพิ่มขึ้น (Yield on Earnings Asset) จากการขยายพอร์ตสินเชื่อไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการแข่งขันที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาในต่างประเทศ 10 สาขา แบ่งเป็น 6 สาขาในประเทศกัมพูชา 3 สาขาในประเทศลาว และ 1 สาขาในประเทศเมียนมา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 189.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.14% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 138.27 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 482.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.95% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 374.26 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากลูกหนี้ที่รับซื้อเติบโตสูง เนื่องจากยอดจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตยอดเยี่ยมแล้ว ! ทางนักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2562 ประกอบกับมีการปรับประมาณการกำไรปี 2562-2563 ขึ้นราว 4% จากประมาณการก่อนหน้า อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ซึ่งอาจส่งผลทั้งในแง่บวกจากการรับรู้รายได้และแง่ลบจากการตั้งสำรองหนี้สูญ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 947.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 766.33 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 2,663.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.47% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,937.74 ล้านบาท เป็นผลจากสินเชื่อรวมขยายตัวมากตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Loan yield ปรับตัวดีขึ้น, NPLs ปรับตัวดีขึ้นและค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองลดลง

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตแกร่งแล้ว ! ยังมีความน่าสนใจต่อเมื่อนักวิเคราะห์คาดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 จะมีผลดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่อง และปี 2563 จะยังคงสดใส คาดโตมากกว่า 20% หนุนจากความเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจและผลบวกจากการขยายสาขาเชิงรุกมากขึ้น

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ S11 รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 132.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.46% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 113.81 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 395.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.94% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 321.48 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตดีแล้ว ! ยังมีผลบวกต่อด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าผลการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มกำไรทั้งปีจะสูงกว่าประมาณการเดิม

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 1,080.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.93% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 965.25 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 3,106.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,711.07  ล้านบาท เป็นผลจากสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องหนุนโดยจำนวนสาขาที่สูงขึ้น, NPLs ปรับตัวดีขึ้น และค่าใช้จ่ายสำรองฯ หดตัวลง

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตเลิศแล้ว ! ที่น่าสนใจไปกว่านั้นทางนักวิเคราะห์คาดช่วงไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากฐานสาขาและสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีโอกาสที่จะ reverse สำรองฯ ส่วนเกินจากความชัดเจนและเพียงพอต่อการตั้งสำรองฯ ตาม TFRS 9 รวมไปถึงผลการดำเนินงานในระยะยาวที่จะยังแข็งแกร่ง และขยายตัวต่อเนื่อง

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 474.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.26% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 430.47 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 1,481.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.97% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,185.85  ล้านบาท เป็นผลจากสินเชื่อสุทธิที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯ ปรับตัวลดลง

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตสดใสแล้ว ! สิ่งน่าสนใจต่อคือทางนักวิเคราะห์มองว่าไตรมาส 4 ปี 2562 ดีขึ้น จากไตรมาส 3 เป็นช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมภาคอีสาน ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งกระทบกันทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงการเบิกจ่ายงบล่าช้าของภาครัฐทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของ THANI ไม่ค่อยดีนัก

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK รายงานผลการดำเนินงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เติบโต 225.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.55% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 221.93 ล้านบาท  ขณะที่งวด 9 เดือนแรกกำไรสุทธิเติบโต 628.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 594.21  ล้านบาท  เป็นผลจากยอดสินเชื่อคงค้างรวมเพิ่มขึ้น

นอกจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกเติบโตสดใสแล้ว ! สิ่งที่น่าจับตา คือ นักวิเคราะห์คาดว่า ASK จะมีกำไรสุทธิปี 2562 ราว 877 ล้านบาท และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผล 1.74 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2562 หรืออัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.69%

ภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มหุ้นลีสซิ่งยังมีศักยภาพของการทำกำไรได้เป็นอย่างดีเลิศ และแนวโน้มดูแล้วยังสดใสต่อเนื่อง !!!!

Back to top button