ไม่ยอม

วันนี้เป็นวันอิกจี๋ คนที่เจอมรสุมชีวิตนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาตนเองให้มากเท่าที่จะมากได้ อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจของบางคนกำลังจะเฟื่องฟู ท่านจงมุมานะอดทน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งในโลกนี้ถ้าหวังมากเกินไปก็อาจจะต้องรับความผิดหวังมากขึ้น ฉะนั้นการดำเนินชีวิตที่ดี มีความดำเนินพร้อมสรรพด้วยปัจจัยจะดีกว่า


โหงวเฮ้งหุ้น

อย่ายอมคนมากไป

จนไม่มีใครเกรงใจ

อย่าดีกับคนเกินไป

จนไม่มีใครเห็นค่า

วันนี้เป็นวันอิกจี๋ คนที่เจอมรสุมชีวิตนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาตนเองให้มากเท่าที่จะมากได้ อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจของบางคนกำลังจะเฟื่องฟู ท่านจงมุมานะอดทน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสังคม ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งในโลกนี้ถ้าหวังมากเกินไปก็อาจจะต้องรับความผิดหวังมากขึ้น ฉะนั้นการดำเนินชีวิตที่ดี มีความดำเนินพร้อมสรรพด้วยปัจจัยจะดีกว่า

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ AWC หรือ KBANK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AIE และ BTW

คติวันนี้ “ถึงจะเดินช้า แต่ไม่ควรเดินถอยหลัง”

Back to top button