งาน

วันนี้เป็นวันกุ้ยทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่านอาจจะมีการวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตของบางท่านแลดูภายนอกแม้จะสงบเงียบดี แต่คลื่นใต้น้ำอาจมีมาก


โหงวเฮ้งหุ้น

เป็นเหตุให้งานสำคัญมีคุณค่า

ยากจะหาใครอดทนเพื่อผลล้ำ

ยกเว้นแต่แลกสุขใจจึงใฝ่ทำ

หากตรากตรำลำบากยอมพัก

วันนี้เป็นวันกุ้ยทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่านอาจจะมีการวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตของบางท่านแลดูภายนอกแม้จะสงบเงียบดี แต่คลื่นใต้น้ำอาจมีมาก

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ EPG หรือ PTG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ S และ TR

คติวันนี้ “ชีวิตย่อมหาทางเดินของมันเองได้เสมอ ขอแค่สู้ต่อ”

Back to top button