มุ่งมั่น

วันนี้เป็นวันอุบาทว์ ไม่เหมาะงานมงคลสมรส การเบิกพระเนตร หรือเปิดศาลเจ้า สถานที่เซ่นไหว้ ควรเลือกเฟ้นฤกษ์มงคล จะมีโชคชัยสุขสวัสดิ์


โหงวเฮ้งหุ้น

คุณไม่สามารถมีเป้าหมาย

โดยปราศจากความมุ่งมั่น

เพราะถ้าไม่มีความมุ่งมั่น

เป้าหมายก็จะตายไปไร้ผล

วันนี้เป็นวันอุบาทว์ ไม่เหมาะงานมงคลสมรส การเบิกพระเนตร หรือเปิดศาลเจ้า สถานที่เซ่นไหว้ ควรเลือกเฟ้นฤกษ์มงคล จะมีโชคชัยสุขสวัสดิ์

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ IRPC หรือ IIG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ CCET และ BH

คติวันนี้ “ถ้าคุณสูญเสียความเชื่อมั่น คุณจะสูญเสียทุกอย่าง”

Back to top button