ไม่ยึดไม่ทุกข์


โหงวเฮ้งหุ้น

“ยึดมาก” ก็ทุกข์มาก

“ยึดน้อย” ก็ทุกข์น้อย

“ไม่ยึด” ก็ไม่มีทุกข์..

วันนี้เป็นวันเบี้ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่น การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ธุรกิจวันนี้ การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบด้วย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ HANA หรือ ADVANC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ STA และ TRUE

คติวันนี้ “ทุกสรรพสิ่งล้วนพึ่งพิงอิงอาศัยกัน”

Back to top button