สายกลาง


โหงวเฮ้งหุ้น

กับคนเลว..ต้องยิ่งกวดขัน

กับคนดี..สมควรผ่อนปรน

ย่อหย่อนไป..คนชั่วได้ใจ

ตึงเกินไป..จักเสีย “คนดี”

วันนี้เป็นวันกีเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนและประมาท มีความคึกคักด้านธุรกิจ มีไหวพริบจะสมหวังได้โดยง่าย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ DTAC หรือ AIE

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ THCOM และ BGT

คติวันนี้ “จงเดินไปหาภูเขา อย่าให้ภูเขาเดินมาหาเรา”

Back to top button