รักอย่างรู้ตัว

วันนี้เป็นวันเต็งปี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ธุรกิจวันนี้ บางคนอาจผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้นทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง


โหงวเฮ้งหุ้น

รักอย่างลืมตัว ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์..

แต่ถ้ารักอย่างรู้ตัว ที่ใดมีรัก ที่นั่นก็มีสุข

วันนี้เป็นวันเต็งปี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ธุรกิจวันนี้ บางคนอาจผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้นทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ASW หรือ GUNKUL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AAV และ AJA

คติวันนี้ ไม่กินพริก..จะรู้รสเผ็ดได้อย่างไร

Back to top button