ACE ฝันให้ไกลไปให้ถึง.!?

เมกะเทรนด์ : สุภชัย ปกป้อง


จากตัวเลขกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องมา 4 ปี (2560-2563) แต่นั่นไม่เพียงพอ.!? บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)หรือ ACE มีเป้าหมายการสร้างการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายกำลังไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันมีกำลังผลิตโรงไฟฟ้าอยู่ในมือแล้ว 449.59 เมกะวัตต์ นั่นหมายถึงกำลังผลิตไฟฟ้าภายใน 4 ปี จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

นับเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของ ACE นับตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

องค์ประกอบสำคัญในการพิชิตธงตราหมากรุกของ ACE เริ่มตั้งกำลังการผลิตตามแผนบริษัทจะมีเข้ามาอีกจำนวนมากระหว่างทางก่อนปี 2567 ขณะที่กำไร ACE มาจากมาร์จิ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาร์จิ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจาก ACE มีการปรับปรุงคุณภาพการผลิต รวมทั้งลดต้นทุนของวัตถุดิบ

กรณีภาครัฐมีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150  เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าชีวมวล 75  เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวภาพ 75 เมกะวัตต์) ที่กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูล เมื่อเข้าดูโรงไฟฟ้า ACE ที่ดำเนินการ มีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชีวภาพ และถือเป็นบริษัทที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมากสุดของประเทศไทย ถือเป็นความได้เปรียบเรื่องความพร้อมมากสุดรายหนึ่ง.!!

จุดเด่นและความได้เปรียบดังกล่าว นั่นคือ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายเกษตรกรและชุมชน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากว่า 40 ปี, มีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาและเพาะพันธุ์พืชระดับโลก, มีความพร้อมและเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชพลังงาน, มีความเชี่ยวชาญการใช้เชื้อเพลิงจากพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, มีความพร้อมเรื่องบุคลากร และแหล่งเงินทุน, มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายใน 1 ปี

หากเลวร้ายสุดการประมูลรอบนี้ ACE อาจได้น้อยกว่าที่คาดไว้..แต่นั่นเป็นเพียงโครงการนำร่อง จากทั้งโครงการเกือบ 2,000 เมกะวัตต์ นั่นหมายถึง “ช่องว่างโอกาส” ยังเปิดกว้างรับ ACE อยู่อีกมาก

นี่ยังไม่รวมโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์ จากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะมีการกำหนดเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าภายในปีนี้ โดยตามแผนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนทั้งหมด ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565

แน่นอนว่า ACE  เป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์ของกองทุนต่างประเทศ ในฐานะบริษัทดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ที่เข้าข่ายหุ้นพลังงานสะอาด 100% ที่ทำให้กองทุนต่างประเทศสนใจมากขึ้น นอกเหนือจากตัวเลขการเติบโตของรายได้และกำไรที่ประจักษ์มาแล้วช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

จึงกลับมาสู่โจทย์ใหญ่ด้วยเป้าหมายกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 เพราะนั่นคือ “การฝันให้ไกล..เพื่อรอวันจะไปให้ถึง” นั่นเอง..!??

 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018)

(เป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 18,696 เมกะวัตต์)

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                          เป้าหมายกำลังผลิต                  9,290 เมกะวัตต์

2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ        เป้าหมายกำลังผลิต                   2,725 เมกะวัตต์

3) โรงไฟฟ้าชีวมวล                                          เป้าหมายกำลังผลิต                    3,500 เมกะวัตต์

4) โรงไฟฟ้าพลังงานลม                                     เป้าหมายกำลังผลิต                   1,485 เมกะวัตต์

5) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)             เป้าหมายกำลังผลิต                     183 เมกะวัตต์

6) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)                  เป้าหมายกำลังผลิต                   1,000 เมกะวัตต์

7) โรงไฟฟ้าขยะชุมชน                                      เป้าหมายกำลังผลิต                      400 เมกะวัตต์

8) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม                              เป้าหมายกำลังผลิต                      44 เมกะวัตต์

9) โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก                              เป้าหมายกำลังผลิต                      69 เมกะวัตต์

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

Back to top button