คัดหุ้น mai จิ๋วแต่แจ๋ว! กำไรครึ่งปีแรกโตกว่า 100%

ในช่วงครึ่งแรกของปี 64 สถานการณ์ของบจ.ในตลาด mai ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


เส้นทางนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 172 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 179 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่า บจ.ที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 115 บริษัท คิดเป็น 67% ของบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 และได้ผ่อนคลายลงในเวลาถัดมา ทำให้ผลประกอบการช่วงดังกล่าวเป็นจุดต่ำสุด

ประกอบกับในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ทางบจ.สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ทำให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีกำไรสุทธิเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3 ลำดับแรก คือ สินค้าอุปโภคบริโภค จากกลุ่มธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์ รองลงมาคือทรัพยากรและสินค้าอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกเป็นรายตัวจะพบว่ามีบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิในงวดครึ่งแรกปี 2564 เติบโตกว่า 100% หรือเกิน 1 เท่าตัว เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน อาทิ PPM, BIZ, PROS, TAPAC, CPR, SEAOIL, RWI, SECURE, BM, A5, SONIC, SALEE, NDR, SWC, ADB, YGG, SMD, KUN, LEO, KWM, PJW, KK, ICN และ SPVI เป็นต้น

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) หรือ PPM รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 46.20 บาท เพิ่มขึ้น 1,898.36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.31 ล้านบาท

โดยเป็นผลจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณและมูลค่าการขายทั้งกลุ่มวัตถุดิบอุตสาหกรรมและกลุ่มวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุเกิดจากราคาแร่ทองแดงปรับสูงขึ้นมาก ทำให้ราคาขายเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจโซลาร์เซลล์ ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยยอดขายและผลกำไรเกิดจากการเติบโตในธุรกิจรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (EPC) และธุรกิจขายไฟฟ้า (PPA) บริษัทเชื่อมันว่าจะทำกำไรและเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจจำหน่ายแผงในประเทศ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 193.25 บาท เพิ่มขึ้น 1,162.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15.31 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการส่งมอบงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 36.32 บาท เพิ่มขึ้น 785.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.10 ล้านบาท มีเหตุผลสำคัญมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากการปรับแผนการรับงานโครงการในประเภทโรงงาน ห้างสรรพสินค้าและอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 51.58 บาท เพิ่มขึ้น 683.65% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6.58 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก, แม่พิมพ์, ธุรกิจค้าปลีก และขายที่ดิน โดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดนเพิ่มขึ้น และบริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) หรือ CPR รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 37.20 บาท เพิ่มขึ้น 657.56% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.91 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น มีการปรับตัวและมีความพร้อมกับการรองรับสถานการณ์ COVID-19 มากขึ้น ทำให้สามารถคงกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การสั่งซื้อจากผู้ผลิตไม่ปรับตัวลงมากนัก

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 55.02 บาท เพิ่มขึ้น 485.75% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 9.39 ล้านบาท โดยเกิดจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่สูงขึ้น จากการขยายตลาดน้ำมันส่งออกไปยังต่างประเทศ และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป รวมถึงรายได้จากการให้บริการด้าน Catering & Service ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับสัญญาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

นอกจากนั้น บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหุ้นสามารถทำกำไรในงวด 6 เดือนแรกเติบโตก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ตัวอื่นดูตัวเลขจากตารางประกอบ)

ภาพรวมเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ เริ่มมียอดขายฟื้นตัวดีขึ้น

Back to top button