TTA ลุ้นกำไร Q3 กระฉูด

Q3/64 ค่าระวางเรือ (BDI) และค่าระวางเรือขนาด Supramax (BSI) ปรับตัวขึ้น 35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สู่ 3,118 จุด และ 1,788 จุด ตามลำดับ


คุณค่าบริษัท

ช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ผ่านมา ค่าระวางเรือ (BDI) และค่าระวางเรือขนาด Supramax (BSI) เฉลี่ยในไตรมาส 3/2564 ปรับตัวขึ้น 35% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สู่ 3,118 จุด และ 1,788 จุด ตามลำดับ ขณะที่ค่าเช่าเรือ (TC rate) ปรับตัวดีขึ้น ก็ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น ดังนั้นทำให้อัตราค่าเช่าเรือของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA จะเพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ บล.เคทีบีเอสที ปรับประเมินกำไรในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของไตรมาส 3/2563 ขาดทุนสุทธิ 1.36 พันล้านบาท  และเพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หลัก ๆ มาจากธุรกิจเรือเทกองที่คาดรายได้เติบโตราว 3.30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 186% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 23% จากงวดเดียวกันของไตรมาสก่อน จากค่าระวาง TC rate ตลาดที่ปรับขึ้นมาเฉลี่ยที่ 34,279 ดอลลาร์/วัน เพิ่มขึ้น 245% จากงวดเดียวกันของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 32% จากไตรมาสก่อน

โดยคาด TCE rate ของ TTA ในไตรมาส 3/2564 ที่ 23,439 ดอลลาร์/วัน ด้านธุรกิจ Offshore services มีการ delay ในบาง project จากผลกระทบของโควิดระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ตามแผนที่ 1 พันล้านบาท ส่วนธุรกิจ Agrochemical คาดอ่อนตัวลงในไตรมาส 3/2564 เช่นกันจาก lockdown ในประเทศเวียดนาม ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการ logistic ได้ในช่วงเดือน ก.ค.

นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญน่าสนใจ อาทิ 1) ดัชนี BSI Index ยังทำ new high ต่อเนื่อง เริ่มต้นไตรมาส 4/2564 ด้วยดัชนีที่สูงขึ้นเกินกว่าที่ผู้บริหารคาด โดย futures ของค่าระวาง TC rate ในไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ราว 40,000 ดอลลาร์/วัน และยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาส 1/2565 ที่ 30,000 ดอลลาร์/วัน (เทียบกับเฉลี่ยไตรมาส 2/2564 ที่ 16,633 ดอลลาร์/วัน) โดย Outlook ในปี 2565 คาดว่า Supply จะโตเพิ่มขึ้น 1.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าการเติบโตของ Demand คาดโตเพิ่มขึ้น 2.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ตามด้วย 2) Port congestion ยังไม่ดีขึ้นมากนัก หลายประเทศยังให้มีการกักตัวเรือ/ลูกเรือ ซึ่งทำให้การขนส่งใช้เวลามากขึ้น 3-4 วัน และ 3) ธุรกิจ Offshore service มี order book สูงขึ้น จากการรับงานฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลางมากขึ้น คาดว่าจะรับรู้ในไตรมาส 4/2564

ขณะเดียวกัน บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (VVT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (SKOOTAR) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท SKOOTAR ทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ คาดว่าการลงทุนนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและช่วยต่อยอดธุรกิจในเครือของบริษัททั้ง Pizza hut และ Taco Bell ให้สามารถขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

พร้อมกับคาดกำไรปี 2564 อยู่ที่ 2.14 พันล้านบาท หนุนโดยรายได้ 1.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ประมาณการอาจมี upside หากค่าระวางยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ assumption ของ TCE rate ที่ 19,034 ดอลลาร์/วัน ซึ่งเท่ากับว่าในไตรมาส 4/2564 TCE rate จะอยู่ราว 23,500 ดอลลาร์/วัน นอกจากนี้คงกำไรสุทธิปี 2565 ที่ 1.66 พันล้านบาท โดยคาดว่า BSI Index และ TCE rate เทียบเท่าจะปรับลงสู่ระดับปกติมากขึ้นที่ 16,179 ดอลลาร์/วัน

อย่างไรก็ตาม สายการเดินเรือหลายสาย เริ่มมีมุมมองว่าค่าระวางอาจยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงไตรมาส 1/2565-ไตรมาส 2/2565

ดังนั้นปรับราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 18.00 บาท แนะนำ “ซื้อ”

…..

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 หุ้น 8.23%
  2. MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI 131,905,417 หุ้น 7.24%
  3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 123,975,642 หุ้น 6.80%
  4. น.ส.อุษณา มหากิจศิริ   80,905,037 หุ้น 4.44%
  5. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 70,741,900 หุ้น 3.88%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ
  4. น.ส.อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
  5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ

Back to top button