SNC พื้นฐานดี-ปันผลน่าสนใจ

หุ้นพื้นฐานแกร่งที่หลายคนอาจมองข้าม คือ SNC ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตทั้ง OEM และ Parts โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมกันราว 90-95%


คุณค่าบริษัท                  

หนึ่งในตัวอย่างหุ้นพื้นฐานแกร่งที่หลายคนอาจมองข้าม คือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (Parts) กับผลิตและประกอบชิ้นส่วน (OEM) สินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศเป็นหลัก และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น (A/C and Others) ซึ่งมาจากทั้ง OEM และ Parts โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้รวมกันราว 90-95% ส่วนที่เหลืออีกราว 5-10% เป็นกลุ่มยานยนต์

อย่างไรก็ตาม SNC มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตธุรกิจ OEM ปีละ 1 ล้านชิ้น ตั้งแต่ปี 2564-2567 โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการเพิ่มทุน โดยแล้วเสร็จไปเมื่อไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 74.44 ล้านหุ้น ที่ราคา 13.00 บาท คิดเป็น EPS Dilution effect จากสิ้นปี 2563 ที่ 20.6% โดย ณ สิ้นสุดปี 2564 กำลังการผลิตใหม่ SNC ในธุรกิจ OEM จะรวมอยู่ที่ 2 ล้านชิ้น/ปี (เพิ่มขึ้น  2 เท่า เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน)

ทั้งนี้ทำให้ทาง บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม คาดว่ารายได้ของ SNC ในปี 2564 จะเติบโต 48.3%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และในปี 2565 จะเติบโต 26.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการเพิ่มกำลังการผลิตรองรับงาน OEM เป็น 2 ล้านชิ้น/ปี และ 3 ล้านชิ้น/ปี ในปี 2564-2565

รวมทั้งการทยอยผ่อนคลายล็อกดาวน์ในปัจจุบัน หนุนยอดขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้การทรงตัวสูงของราคาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่ SNC รับจ้างผลิต ส่งผลให้ SNC มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตาม และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ สะท้อนจากยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ต.ค. เติบโต 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1.54 แสนคัน และคาดเห็นการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้คาดว่า SG&A/sales ปรับตัวลงมาอยู่ระดับ 4.6%

โดยรวมทางนักวิเคราะห์จึงคาดว่า SNC จะมีกำไรสุทธิปิดปี 2564 อยู่ที่ 546.30 ล้านบาท เติบโต 34.0%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเติบโตต่อ 19.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนในปี 2565 มาอยู่ที่ 650.20 ล้านบาท

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ SNC ส่วนของผลการดำเนินงานยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สะท้อนยังผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา นับว่าเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง เนื่องด้วยกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากปี 2560 ถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2560 มีกำไรสุทธิ 401.31 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 430.70 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 722.11 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 407.67 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 447.03 ล้านบาท

สิ่งสำคัญทางนักวิเคราะห์มองว่าภายใต้กำลังการผลิตใหม่ที่จะเพิ่มต่อเนื่องทุกปีไปจนถึงปี 2567 เป็น Upside ที่เปิดกว้างต่อราคาหุ้น หลังจากการทยอย Ramp-up กำลังการผลิตใหม่ ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตของ EPS ในช่วง 2–3 ปีข้างหน้าค่อนข้างชัดเจน

พร้อมกับคาดหวังเงินปันผลได้อย่างน้อย 4.6–5.5% ต่อปี อิง Dividend payout ratio ขั้นต่ำตามนโยบายของ บริษัทที่ 50%

ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 21.00 บาท

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 หุ้น 25.12%
  2. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,591,418 หุ้น 4.58%
  3. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 16,000,000 หุ้น 4.42%
  4. นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 13,362,300 หุ้น 3.69%
  5. น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 10,130,000 หุ้น 2.80%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ
  4. น.ส.สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล กรรมการ
  5. นายอภิชาต ทองอยู่ กรรมการ

 

 

 

Back to top button