คนดี & คนจริง

วันนี้เป็นวันอิกบี่ อยู่ในระดับปานกลาง บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น


โหงวเฮ้งหุ้น

คนดีไม่เล่นลิ้น คนเล่นลิ้นไม่ดี

คนจริงไม่รู้ไปทั่ว คนรู้ไปทั่วไม่จริง

วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ NRF หรือ RBF

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ STA และ STGT

คติวันนี้ “คนพูดเก่ง..ไม่ใช่คนเก่งเสมอไป”

Back to top button