เปลี่ยนใจคน

วันนี้เป็นวันกุ้ยเบ้า กิจการเป็นไปตามความสามารถ การดำเนินธุรกิจคงดำเนินไปตามปกติจงอย่าหักโหมหรือโลภมาก ทำให้ลาภหายด้วย


โหงวเฮ้งหุ้น

“น้ำไหล” เปลี่ยนใจปลาฉันใด..

“เงินตรา” ก็เปลี่ยนใจคนฉันนั้น

วันนี้เป็นวันกุ้ยเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ การดำเนินธุรกิจคงดำเนินไปตามปกติจงอย่าหักโหมหรือโลภมาก ทำให้ลาภหายด้วย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GPSC หรือ AH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TKN และ AAV

คติวันนี้ “ความท้อ..ก่อเกิดความล้มเหลว”

Back to top button