ประเสริฐ

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเราร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้นบุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้นควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน


โหงวเฮ้งหุ้น

คนที่ไม่โรคทางกาย..นับว่า “ประเสริฐ”

แต่คนที่ไม่โรคทางใจ..ประเสริฐยิ่งกว่า

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเราร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้นบุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้นควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำการงานก้าวหน้าได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTT หรือ PTTGC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TRUE และ AWC

คติวันนี้ “เมื่อเจ็บต้องรู้จักจดจำ”

Back to top button