ขยันสำเร็จ

วันนี้เป็นวันกุ้ยไหเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทางไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส


โหงวเฮ้งหุ้น

ความสำเร็จไม่ใช่แค่คนช่างฝัน

แต่..เป็นคนขยันที่ฝันและทำจริง

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทางไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ XO หรือ TOP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AOT และ BA

คติวันนี้ “จงอยู่เพื่อเติม..อย่าอยู่เพื่อเต็ม”

Back to top button