ITEL หุ้นเทคอนาคตไกล

จากกระแสหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ซึ่งหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น ITEL ซึ่งมีงานครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก


คุณค่าบริษัท

จากกระแสหุ้นเทคกำลังมาแรง ซึ่งหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ซึ่งมีงานครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ทั้งงานรับเหมาโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม งานบริการให้เช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง และงานให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์

ในปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ ITEL ทำผลงานได้โดดเด่น โดยในงวด 9 เดือนแรกตุนกำไรสุทธิไว้แล้ว 156 ล้านบาท จากรายได้รวม 1,539 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบัน ITEL มีสัญญาในมือ (Contract on Hand) อยู่แล้วทั้งสิ้น 4,148 ล้านบาท แบ่งเป็นงานให้บริการต่อเนื่อง (Recurring) จำนวน 2,684 ล้านบาท ได้แก่ งานให้บริการโครงข่าย 2,515 ล้านบาท และงานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ 169 ล้านบาท และงานให้บริการไม่ต่อเนื่อง (Non-Recurring) คือ งานให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,464 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีแผนเข้าร่วมเสนองานใหม่ ๆ ต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดว่าจะได้เซ็นสัญญางานใหม่มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยงานที่จะได้เซ็นสัญญาอย่างชัดเจนมีมูลค่ารวม 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็น งานที่จะเซ็นสัญญาในไตรมาส 1/2565 จำนวน 500 ล้านบาท และงานที่จะเซ็นสัญญาในไตรมาส 2/2565 จำนวน 700 ล้านบาท ล่าสุดเพิ่งประกาศคว้าโครงการงาน “2022 OSP Frame Contract” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการขยายโครงข่าย Fiber Optic มูลค่างานราว 106.08 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ปี

โดยทำให้บริษัทมั่นใจว่าในปี 2565 จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายได้อยู่ที่ 3,200 ล้านบาท และมีกำไรเติบโตในอัตราเลข 2 หลัก โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 3,300 ล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้ในปี 2565 กว่า 2,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2568

ขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการ Cloud ระดับโลกรายหนึ่ง คาดเห็นความชัดเจนในไตรมาส 1/2565 จะเป็นอีกปัจจัยหนุนการเติบโตของ ITEL… ไม่นับรวมการเตรียมนำสินทรัพย์ศูนย์อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) แห่งที่ 1 ขายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท คาดจะดำเนินการขายแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น ITEL ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 38.84 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 21.08 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดมาก แต่คาดว่าหลังจากประกาศงบในไตรมาส 4/2564 และงบปี 2564 ซึ่งถูกมองว่าจะเติบโตก้าวกระโดด น่าจะกด P/E ให้ปรับลดลงได้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 636,512,650 หุ้น 51.04%
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,269,060 หุ้น 2.43%
 3. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 19,217,600 หุ้น 1.54%
 4. J.P. MORGAN SECURITIES PLC13,400,000 หุ้น 1.07%
 5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH 10,400,000 หุ้น 0.83%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
 2. นายสมบัติ อนันตรัมพร รองประธานกรรมการ
 3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ
 5. นางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการ
 6. น.ส.ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการ
 7. นายสุวิชาญ นิลอนันต์ กรรมการ
 8. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ กรรมการ
 9. นางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการ
 10. พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 11. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 12. นายชวลิต ชูขจร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button