ATP30 เสือข้ามห้วยปีแรก

ATP30 เป็นบริษัทที่ลงมือทำธุรกิจภายใต้โมเดลทันสมัยหนึ่งนั่นคือ การทำธุรกรรมที่เรียกว่า หางยาวโมเดล


บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 เป็นบริษัทที่ลงมือทำธุรกิจภายใต้โมเดลทันสมัยหนึ่งนั่นคือ การทำธุรกรรมที่เรียกว่า หางยาวโมเดล หรือ Long-Tail model business ที่ประสบความสำเร็จด้วยดีต่อเนื่อง

ช่องโหว่ทางธุรกิจจากการที่มีข้อกำหนดห้ามการทำที่อยู่อาศัยข้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบริหารนิคมในยามเกิดอุบัติภัยขึ้นมา ทำให้การเคลื่อนย้ายคนงานจากที่อยู่อาศัยไปและกลับจากที่ทำงานกลายเป็นธุรกิจขึ้นมา

ใครที่จะลงมือกระทำนั้นก็ต้องเข้าใจรายละเอียดของการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก ๆ ไปกลับถือกำเนิดขึ้นมาและนับวันจะเติบใหญ่เชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้นต่อเนื่อง

ปีนี้แม้ผู้บริหารของบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะกับที่อยู่พนักงานแถวชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา จะบอกไว้เพียงสั้น ๆ ในบันทึกท้ายหรือประกอบงบการเงินสั้นว่ามีพัฒนาการที่สำคัญ ในไตรมาสที่ 1/2565 ดังนี้คือ

  • เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 บริษัทได้เริ่มให้บริการรับส่งพนักงานให้กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และในกลุ่มตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองและชลบุรี โดยมีจำนวนรถโดยสาร 46 คัน
  • บริษัทนํารถตู้โดยสารไฟฟ้ามาให้บริการในการเช่าแก่ลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  • บริษัท ได้ขยายพื้นที่การให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศ โดยเริ่มให้บริการ บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด ที่จังหวัดสระบุรี ด้วยรถบัส และรถตู้โดยสาร จำนวน 11 คันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

ผลพวงของรายการข้างต้น ทำให้บริษัทมีการลงทุนในรถโดยสารใหม่จำนวน 49 คัน ประกอบด้วย รถบัสโดยสารจำนวน 8 คัน รถมินิบัสโดยสารจำนวน 2 คัน รถตู้โดยสารไฟฟ้า 2 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 37 คัน!

ข้อมูลดังกล่าว หมายความว่า จำนวนรถโดยสารรับส่งพนักงานและคนขับรถอีกจำนวนเท่า ๆ กันหรือมากกว่าในฐานะสำรองเผื่อฉุกเฉินได้กลายเป็นขบวนแถวในการให้บริการรับส่งพนักงานทุกระดับเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่เดิม 3 จังหวัดที่เป็นถิ่นเดิม และพื้นที่บริการใหม่คือ เขตนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการรุกคืบของ “ปฏิบัติการเสือข้ามถิ่น” อันมีนัยสำคัญยิ่ง

หากการเริ่มต้นในเขตจังหวัดสระบุรีเริ่มด้วยนวโลหะอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จด้วยดี (หมายถึงลูกค้าพึงพอใจและช่วยให้พนักงานไป-กลับระหว่างที่อยู่อาศัย-ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น) การทำธุรกิจด้วยการเพิ่มจำนวนรถให้บริการย่อมเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ซึ่งหมายถึงยอดรายได้และกำไรของ ATP30 จะเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ใช่แค่ 11 คันอันเป็นการทดลองข้ามถิ่นในปีแรก

นั่นย่อมหมายความถึง “หาง ของธุรกิจที่ยาวยิ่งขึ้นโดยปริยาย… ทั้งทางการเงินและการบริหารการบริการ (ที่ยากจะหาคนลอกเลียนแบบได้ดีเด่น) แข็งแกร่งยิ่งขึ้น…… ดังตัวอย่างการเพิ่มทุนรับพันธมิตรรายใหม่อย่าง โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ในปี 2564 มาแล้ว บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 ม.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170.58 ล้านบาท จากเดิม 154.33 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 65 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) คือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ที่ราคาหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ TTTH เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 9.53%

หากไม่ลืมกัน ราคาหุ้นที่ขายให้กับโตโยต้า ทูโช  ด้วยการออกหุ้นใหม่ 65 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ TTTH เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 9.53% ในครั้งนั้น ทำกำไรให้กับทั้งสองฝ่ายแค่ไหนคงไม่ต้องพูดถึงเพราะราคาบนกระดานล่าสุดที่เหนือ 2.00 บาท

ด้วยรากฐานทุนอันแข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดแบบหางยาวดังกล่าว ปีนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของดีทองคำฝังเพชรของ ATP30 อีกปีหนึ่ง หลังจากที่สัญญาณบวกในปีก่อนส่งมาแล้วชัดเจน

ราคาหุ้นของ ATP30 จึงน่าจะมีฐานราคาและเป้าหมายราคาใหม่ แม้ว่ายามนี้ ค่าพี/อีจะสูงอย่างมากก็ตาม

เพราะปีนี้คุณปิยะ เตชากูล ซีอีโอคนขยัน ออกมาบอกว่า ตั้งเป้าหมายปี 2565 เติบโต 25% หรือมีรายได้รวมที่ 600 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25% จากการพัฒนาเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) หุ่นยนต์ที่ช่วยควบคุมติดตามการเดินรถ ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ใครจะไปสนใจกับค่าพี/อีล่ะครับ

Back to top button