WHA ฟื้นรับเปิดประเทศ

WHA ผู้ให้บริการครบวงจรด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูโภคและพลังงาน ที่มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 2,182.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.2%


คุณค่าบริษัท

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้ให้บริการครบวงจรด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูโภคและพลังงาน ที่มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 2,182.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 1,405.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 656.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 134.7 ล้านบาท สะท้อนถึงการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างชัดเจน

ขณะที่ การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จนนำไปสู่การเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกขึ้น กลายเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของ WHA อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงไตรมาส 2/2565 ยังคงเห็นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาดีอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายที่ดินรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ในมือรวม 400 ไร่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท อีกทั้ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 ยังอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา (LOI) ในการซื้อที่ดินจำนวน 124 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเซ็นสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้จำนวนมากในไตรมาส 2/2565 และต่อเนื่องไปในไตรมาส 3/2565 นี้

ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในปี 2565 จะมียอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนามรวม 1,250 ไร่ เพิ่มขึ้น 46% จากปีก่อน แบ่งเป็น การขายที่ดินจากภายในประเทศจำนวน 950 ไร่ และการขายที่ดินจากประเทศเวียดนาม จำนวน 300 ไร่

ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ มีการทยอยเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการเจรจาเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มอีกกว่า 200,000 ตารางเมตร โดยจะทยอยประกาศผลตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางเป้าหมายเพิ่มโครงการคลังสินค้าให้เช่าและสัญญาเช่าใหม่มากกว่า 185,000 ตารางเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ภายในปี 2565 จะมีทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ์และการบริหารรวมทั้งสิ้น 2,685,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทมีแผนขายพื้นที่คลังสินค้าเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทั้ง 2 กอง รวม 180,000 ตารางเมตร มูลค่า 5,000-5,300 ล้านบาท

ขณะที่ ธุรกิจไฟฟ้าเริ่มดีขึ้น จากต้นทุนถ่านหินที่ลดลง หลังประเทศอินโดนีเซียยกเลิกแบนการส่งออก รวมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นโรงไฟฟ้า SSP ปรับตัวดีขึ้นตามค่า Ft ที่สูงขึ้น และไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า Gheco I เหมือนในไตรมาส 1/2565

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น WHA ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 15.47 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 19.46 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายยังต่ำกว่าตลาด เช่นเดียวกับ P/BV ที่ระดับ 1.56 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.74 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 3,481,188,569 หุ้น 23.29%
 2. น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร 1,349,486,105 หุ้น 9.03%
 3. นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 681,790,854 หุ้น 4.56%
 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 677,157,290 หุ้น 4.53%
 5. น.ส.สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 676,800,000 หุ้น 4.53%

รายชื่อกรรมการ

 1. น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน รองประธานกรรมการ
 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
 4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการ
 5. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 6. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ
 7. นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 8. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระ
 9. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 10. นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ

Back to top button