SABINA ชุดชั้นในดันกำไร

ยังทำผลงานได้โดดเด่นเข้าตากรรมการ สำหรับ SABINA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า”


คุณค่าบริษัท

ยังทำผลงานได้โดดเด่นเข้าตากรรมการ สำหรับบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” ดูได้จากงบไตรมาสแรกปีนี้ที่มีรายได้รวม 720.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% และมีกำไรสุทธิ 101.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.6%

ปัจจุบัน SABINA มีรายได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย รายได้จากการขาย BRAND สัดส่วนอยู่ที่ 64.8% รายได้จากการขายแบบมีหน้าร้าน (Non-Store Retailing หรือ NSR) มีสัดส่วน 24.7% และรายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM) มีสัดส่วน 10.5%

กลยุทธ์ในปีนี้จะมุ่งเน้น 1) การออกสินค้าใหม่ทุกเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2) การบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิอยู่ในระดับที่ดี และสูงขึ้นต่อเนื่อง

3) มีแผนจะเปิดจุดจำหน่ายเพิ่มอีก 7 สาขา ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 2 สาขา เหลือเปิดอีก 5 สาขา โดยจะเน้นทำเลที่ดี ใช้ทุนน้อย ขณะดียวกันมีแผนปิดสาขาที่ไม่สร้างผลตอบแทน 13 สาขา ปัจจุบันปิดไปแล้ว 9 สาขา เหลือปิดอีก 4 สาขา ทั้งนี้ ณ ไตรมาส 1/2565 มีจุดขาย 534 สาขา

4) การขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ CLMV ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และสปป.ลาว ล่าสุดบริษัทตรียมการจัดตั้งบริษัท ซาบีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเข้าไปบริหารงาน หรือเข้าไปลงทุนดูแลสาขาต่างประเทศเอง

นอกจากนี้ SABINA ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งทำให้รายได้จาก OEM เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีคำสั่งซื้อเข้ามาถึงเดือน ต.ค. แล้ว โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในช่องทาง OEM ที่ 10% จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าในยุโรปและสหราชอาณาจักร

จากกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าในปี 2565 จะมียอดขายแตะ 3,300 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มียอดขาย 2,655 ล้านบาท

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น SABINA ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 25.18 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 18.47 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดหลายเท่าตัว เช่นเดียวกับ P/BV ที่ระดับ 4.16 เท่า ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.65 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 161,157,000 หุ้น 6.38%
 2. นายอัชดา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 หุ้น 3.02%
 3. น.ส.พิชชา ธนาลงกรณ์ 10,501,000 หุ้น 3.02%
 4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,997,900 หุ้น 2.88%
 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,452,326 หุ้น 2.43%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ
 2. นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
 3. น.ส.ดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ กรรมการ 5.น.ส.วชิรวรรณ แย้มศรี กรรมการ
 5. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการ
 6. น.ส.พิชชา ธนาลงกรณ์ กรรมการ
 7. นายยุทธนา อดิพัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 8. น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. นายสมชัย วนาวิทย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 10. นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาศ กรรมการอิสระ
 11. น.ส.เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button