ความโลภ

วันนี้เป็นวันซิงจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรใช้ดุลพินิจให้ดี เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจวันนี้การค้าธุรกิจจะเต็มไปด้วยความคึกคัก บางคนจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและธุรกิจส่วนตัว


โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ่ไปกว่า “การไม่พอใจ”

ไม่มีโชคร้ายใด ยิ่งใหญ่ไปกว่า “ความโลภ”

วันนี้เป็นวันซิงจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรใช้ดุลพินิจให้ดี เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจวันนี้การค้าธุรกิจจะเต็มไปด้วยความคึกคัก บางคนจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและธุรกิจส่วนตัว

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ HMPRO หรือ DOHOME

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ XPG และ BROOK

คติวันนี้ “ไม่มีภาพลวงตาใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความกลัว”

Back to top button