THCOM ดาว (เทียม) เปล่งแสง

THCOM โชว์กำไรสุทธิ 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 41 ล้านบาท แม้จะมีสาเหตุมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท


คุณค่าบริษัท

เปิดงบไตรมาส 2/2565 ออกมาดูดีทีเดียว สำหรับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ที่โชว์กำไรสุทธิ 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 41 ล้านบาท แม้จะมีสาเหตุมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 229 ล้านบาท แต่ก็ทำให้ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของ THCOM ดูดีขึ้น

โดยในไตรมาสนี้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 737 ล้านบาท ลดลง 7.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 796 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องหลังจากสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ลูกค้าบรอดคาสต์ในประเทศจึงลดลง และทำให้รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในไตรมาส 2/2565 ลดลง 7.5% มาอยู่ที่ 735 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 104 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากบริษัทร่วมค้าที่สปป.ลาว คือ บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (LTC) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของเงินกีบลาวเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับปรุงมูลค่าหนี้สินสกุลดอลลาร์สหรัฐของ LTC

แต่หากพิจารณาเฉพาะผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ LTC มีการฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการเติบโตของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นจากการเปิดตัวแบรนด์ T-PLUS และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดี

ด้านผู้บริหารมั่นใจว่า บริษัทได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว และผลประกอบการจะมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่ารายได้ปีนี้จะอยู่ที่ 3,500-4,000 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิราว 10% จากปีก่อนที่บริษัทมีรายได้ 3,505.67 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิที่ 4.10% และมีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท

ประกอบกับ THCOM จะปรับรูปแบบเข้าสู่การเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี (Tech company) อย่างเต็มตัว โดยมีธุรกิจดาวเทียมเป็นฐานรายได้หลัก และต่อยอดสู่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีตลาดสำคัญคือ ไทย อินเดีย และออสเตรเลีย ที่จะเป็น 3 เหลี่ยมการตลาดของบริษัทในอนาคตจากนี้ ซึ่งจะมาช่วยหนุนการเติบโต

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น THCOM ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 25.04 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 17.94 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาด อย่างไรก็ตามถ้าไปดู P/BV ที่ระดับ 1.00 เท่า ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 1.63 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 450,870,934 หุ้น 41.13%
 2. นายชวลิต วิสราญกุล 37,887,700 หุ้น 3.46%
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,728,261 หุ้น 2.53%
 4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 18,947,500 หุ้น 1.73%
 5. น.ส.กุลิสรา การะ 18,600,000 หุ้น 1.70%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2. นายบุญชัย ถิราติ รองประธานคณะกรรมการ
 3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. นายสุพร หลักมั่นคง กรรมการ
 5. นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ
 6. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ กรรมการอิสระ
 7. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. นายสมชาย จิณโณวาท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 9. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button