ความโลภ

วันนี้เป็นวันแกโง่ว วันนี้ดวงประจำวันกับราศีประจำปีคล้องจองกันยิ่ง ฉะนั้นการมงคลใดๆ พอจะทำได้ถ้าได้ดูฤกษ์ยามชัดแล้ว


โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ่กว่าการไม่พอใจ

ไม่มีโชคร้ายใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความโลภ

วันนี้เป็นวันแกโง่ว วันนี้ดวงประจำวันกับราศีประจำปีคล้องจองกันยิ่ง ฉะนั้น การมงคลใด ๆ พอจะทำได้ถ้าได้ดูฤกษ์ยามชัดแล้ว ธุรกิจวันนี้ การค้าจะดำเนินไปด้วยดี การเงินหมุนเวียนได้อย่างคล่องแคล่ว ธุรกิจด้านอื่น ๆ ก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมากนัก

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SNNP หรือ NSL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ KCE และ HANA

คติวันนี้ “บางคนเสียแต่ได้ บางคนได้แต่ยังเสีย”

Back to top button