11 หุ้นยีลด์เกิน 10% ชนะเงินเฟ้อ

เข้าไปในเว็บฯ SET Investnow ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบหุ้นปันผล เขียนโดย ฐิติเมธ โภคชัย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลท.


เข้าไปในเว็บฯ SET Investnow ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

พบข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบหุ้นปันผล

เขียนโดย ฐิติเมธ โภคชัย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยข้อมูลเว็บฯ ได้เขียนถึงสถานการณ์เงินเฟ้อ (สูง) ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน

และแนวทางการลงทุน หรือวิธีการชนะเงินเฟ้อ ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นปันผลระดับดี หรือสูงกว่าตัวเลขเงินเฟ้อ

คือ เมื่อคำนวณหรือหักตัวเลขเงินเฟ้อออกไปแล้ว ยังได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่

เว็บฯ ระบุว่าหลังจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 7.61% (และเดือน สิงหาคม อยู่ที่ 7.86%)

ปัจจัยสำคัญมาจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน

เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม ยังคงสูงขึ้น

รวมถึงราคาสินค้ากลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร และอาหารสำเร็จรูปก็สูงขึ้นเช่นกัน

อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง

นอกจากส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอย จากราคาสินค้าแพงขึ้น

ยังส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับยังไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริง

ผลตอบแทนที่แท้จริงต้องนำมาหักอัตราเงินเฟ้อออกไป

เนื่องจากเงินเฟ้อ คือ ภาวะระดับราคาสินค้าหรือบริการแพงขึ้น ทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ลดลง

เช่น ในอดีตมีเงิน 40 บาท สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 2 ชาม

แต่ในปัจจุบันเงิน 40 บาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เพียง 1 ชาม

ดังนั้น จึงควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 5% ต่อปี หากนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทน 2.5% ต่อปี จะได้รับผลตอบแทนที่แท้จริง -2.5%

หรือหมายความว่า เงินลงทุนของคุณ ไม่ได้สร้างผลตอบแทนให้กับคุณเลย

จึงควรเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น และควรสูงกว่า 5% (อัตราเงินเฟ้อ)

โดยสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ไม่แน่นอน และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง คือ หุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)

อัตราเงินปันผลตอบแทน คือ ตัวเลขที่บ่งบอกว่าหากนักลงทุนซื้อหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน

จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้น

โดยคิดจากมูลค่าของเงินปันผลต่อหุ้นเทียบกับราคาหุ้น (ณ วันที่คำนวณ)

ซึ่งหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง

นั่นแสดงว่าให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลสูง

วิธีการเปรียบเทียบนั้น

ส่วนใหญ่นักลงทุนจะเปรียบเทียบระหว่างหุ้นแต่ละตัว เพื่อดูว่าหุ้นตัวใดน่าสนใจมากกว่ากัน

Back to top button