BCPG กำไรพิเศษหนุนกำไรสุทธิเด่น

ไตรมาสที่ 3/65 ของ บมจ.บีซีพีจี หรือ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที่ 626.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.6 จากไตรมาสที่ 3/64


ไตรมาสที่ 3/2565 ของบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที่ 626.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.6 จากไตรมาสที่ 3/2564 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 จากไตรมาสที่ 2/2565 ซึ่งทำให้เห็นชัดถึงความสามารถจากการดำเนินงานทั้งปกติที่มีการถ่วงดุลดีเยี่ยม และกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนที่สุดยอดพิเศษขึ้นมาถึงดันให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาที่ระดับมากกว่า 64%

ฝ่ายบริหาร BCPG ชี้แจงว่ามีปัจจัยส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรต่อไปนี้คือ

1) แม้ว่าการรับรู้ผลการดําเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยลดลง เนื่องจากการสิ้นสุด Adder ของโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2564 และขนาด 30 เมกะวัตต์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 แต่การเพิ่มขึ้นของราคารับซื้อไฟฟ้าของกฟผ.ที่เกิดจากค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่ปรับเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาผลกระทบของ การสิ้นสุด Adder ได้บางส่วน

2) แม้ว่าจะมีรายได้ลดลง การรับรู้ผลการดําเนินงานของโครงการพลังงานลมในประเทศไทยลดลง เนื่องจากมีกําลังลมที่พัดผ่านลดลง ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากไม่มีส่วนแบ่งกําไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียและการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถชดเชยได้จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับรู้ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “Nam San 3A” และ “Nam San 3B” ใน สปป. ลาว เพิ่มขึ้นตามปัจจัย ฤดูกาล (Seasonal Factor) จากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล (High Season) ในช่วงไตรมาสที่ 3 แล้วตามด้วยการรับรู้ผลการดําเนินงานของโครงการพลังงานลมในประเทศ ไทยเพิ่มขึ้น จากกําลังลมที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และอิทธิพลจาก พายุไต้ฝุ่นโนรา

3) การดําเนินงานช่วง 9 เดือน ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที่ 1,692.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 จากการดําเนินงานช่วง 9 เดือน ปี 2564 โดยการรับรู้ผลการดําเนินงานของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยลดลงเนื่องจากการสิ้นสุดการอุดหนุนหรือ adder ในพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2564 และขนาด 30 เมกะวัตต์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่ปรับเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาผลกระทบของการสิ้นสุด Adder ได้บางส่วน เนื่องจากมีกําลังลมที่พัดผ่านลดลงทำให้รายได้จากพลังงานลมลดลง

ขณะที่ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จากไม่มีส่วนแบ่งกําไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเชีย และการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโครงการพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ลดลง แต่กำไรมหาศาลจากการบันทึกการขายเงินลงทุนในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ในไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมา ก็ช่วยให้บริษัทมีกำไรพิเศษ ที่ช่วยให้กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2565 ที่ 2,334.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

ผลพวงของการบริหารพอร์ตโฟลิโอด้านพลังงานทดแทนเช่นนี้คือความสามารถพิเศษที่ BCPG สะท้อนออกมาในความยืดหยุ่นของธุรกิจได้ดีเด่น

ราคาของบุ๊กแวลูที่ 10.00 บาทถ้วน และกับเงินปันผลที่เป็นเงินสดระดับ 0.30 บาท (ที่คาดว่าจะได้หลังจากสิ้นงวดปลายปีผ่านไป ต่อจากการจ่ายปันผลงวดกลางปีไปแล้ว 0.20 บาท ถือว่าไม่เลว แต่ต่ำเกินไปในแง่มุมของการลงทุน แต่ด้านส่วนต่างราคาบนกระดานซื้อขาย ถ้าหากราคาจะวิ่งขึ้นไปแถวเพดานเดิมที่ 12.00 บาท

ไม่ใช่ที่ราคาต่ำเตี้ยแถว ๆ 9.50 บาทยามนี้

Back to top button