SAWAD ราคาหุ้นต่ำกว่ากลุ่มนอนแบงก์

SAWAD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิ 1,185.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.66% เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564 ที่ 1,111.61 ล้านบาท


คุณค่าบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย โครงสร้างพอร์ตสินเชื่องวด 9 เดือนปี 2565 ของ SAWAD มีดังนี้ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท 32% 2) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน บ้าน, ที่ดิน และคอนโด 34% 3) สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 29% 4) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อบุคคล 4%

SAWAD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิ 1,185.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.66% เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564 ที่ 1,111.61 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 13.83% เมื่อเทียบไตรมาส 2/2565 ที่ 1,041.62 ล้านบาท

หากไม่รวมรายการพิเศษที่บันทึกในไตรมาส 3/2565 คือ 1) กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนใน Srisawad Vietnam Liability จำนวน 184.44 ล้านบาท และ 2) ค่าใช้จ่ายด้อยค่าเนื่องจากการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการเงินทุนของบริษัทย่อยจำนวน 223 ล้านบาท ทำให้ SAWAD จะมีกำไรปกติที่ 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1% จากไตรมาส 3/2564 และเติบโต 17.5% จากไตรมาส 2/2565

รายได้ดอกเบี้ยไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 2,307.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564 ที่ 1,624.68 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 20.32% เมื่อเทียบไตรมาส 2/2565 ที่ 1,917.44 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ 39.18% จากช่วงสิ้นไตรมาส 3/2564 และเติบโต 15.33% จากสิ้นไตรมาส 2/2565 พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเติบโต 38.25% จากไตรมาส 2/2565

ขณะที่สินเชื่อจำนำทะเบียนขยายตัว 11.21% จากไตรมาส 2/2565 จากการปรับกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยการเพิ่มวงเงินและทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้น ด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ปรับขึ้นมาที่ 18.7% ในไตรมาส 3/2565 จาก 18.1% ในไตรมาส 2/2565 และเทียบกับ 17.3% ในไตรมาส 1/2565 สอดคล้องกับสัดส่วนของพอร์ตที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ต้นทุนทางการเงินทรงตัวที่ 3.1% เท่ากับไตรมาส 2/2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 1,642.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.3% จากไตรมาส 3/2564 ที่ 862.94 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างมากสูงถึง 46.94% จากไตรมาส 2/2565 ซึ่งอยู่ที่ 1,117.59 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายการตลาด, การจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับดีลเลอร์ และค่าใช้จ่ายในการขยายตัวของสาขาเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ด้านอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 2.65% ปรับลดลงจากไตรมาส 2/2565 ที่ระดับ 2.83% ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ปรับลดลงมาที่ระดับ 51% ในไตรมาส 3/2565 จากระดับ 61% ในไตรมาส 2/2565 เนื่องจาก SAWAD ได้กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 120.8 ล้านบาท ของบมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงทำให้มีการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง

บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดว่า SAWAD จะมีมุมมองในอนาคตที่แข็งแกร่งกว่าผู้ประกอบการสินเชื่อจำนำทะเบียนรายอื่นในระยะสั้น คาดหวังกำไรสุทธิไตรมาส 4/2565 เติบโตทั้งเทียบกับไตรมาส 3/2565 และเทียบกับไตรมาส 4/2564 ขับเคลื่อนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ในระยะกลางมีความกังวลกับ 1) คุณภาพสินทรัพย์ของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2) ผลกระทบจากการคุมเพดานดอกเบี้ยที่จะมีผลบังคับใช้เดือน ม.ค. ปี 2566

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) หุ้น SAWAD ราคาปัจจุบัน (ราคาปิดวันที่ 30 พ.ย. 2565 ที่ 45.25 บาท) ซื้อขายกันที่ P/E 14.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ที่ 20.42 เท่า ส่วนค่า P/BV ของหุ้น SAWAD อยู่ที่ 2.54 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ที่ 2.42 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 284,763,746 หุ้น 20.74%
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 128,277,927 หุ้น 9.34%
 3. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 101,302,196 หุ้น 7.38%
 4. นางจริยา แก้วบุตตา 81,523,760 หุ้น 5.94%
 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 63,644,578 หุ้น 4.63%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการ
 2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายวินัย วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
 5. นายสมยศ เงินดำรง กรรมการ
 6. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการ
 7. นายจงฮั่น ไซ กรรมการ
 8. นายกุดั่น สุขุมานนท์ กรรมการ
 9. นายวิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการ
 10. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 11. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 12. นายสุเมธ มณีวัฒนา, กรรมการอิสระ
 13. นายวีระ วีระกุล กรรมการอิสระ

Back to top button