เห็นเหมือน..คิดต่าง

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้นบุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน


โหงวเฮ้งหุ้น

เห็นเหมือนกัน..แต่คิดไม่เหมือนกัน

ความทุกข์และความสุข…จึงต่างกัน

จะใช้ชีวิตแบบทุกข์หรือสุข..ล้วนเลือกได้

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้นบุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ธุรกิจวันนี้ ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ COM7 หรือ GLOBAL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TFG และ TU

คติวันนี้ “ผู้มีเกียรติ..คือผู้ให้เกียรติผู้อื่น”

Back to top button