CRC เติมเต็มออฟไลน์สู่ออนไลน์

เป้าหมายผลประกอบการปี 2569 รายได้เติบโต 2.5 เท่า กำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมฯ (EBITDA) เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า และ Market Cap เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า


เป้าหมายผลประกอบการปี 2569 รายได้เติบโต 2.5 เท่า กำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมฯ (EBITDA) เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ด้วยรากฐานทางธุรกิจของ Next-Gen Omni Retail ผสานกับ CRC Data Ecosystem

มีการจัดวางงบลงทุนมากถึง 100,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มากถึง 30,000 ล้านบาท ใช้เป็นงบการพัฒนาเทคโนโลยี และอีก 75,000 ล้านบาท ใช้เป็นงบสำหรับพัฒนา Physical Platform ทั้งการขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัลฯ

เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เป็นอย่างยิ่ง.!?

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา CRC เริ่มทรานส์ฟอร์มองค์กรก้าวสู่ “รีเทลเทค” ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มออมนิแชแนล สะท้อนจากตัวเลขผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเติบโต 80% และกว่า 60% กลับมาใช้ซ้ำช่วยกระตุ้นยอดขายช่องทางดังกล่าว และเพิ่มสัดส่วนเป็น 20% จากยอดขายทั้งหมด

นั่นจึงทำให้ CRC ยกระดับแพลตฟอร์มนี้สู่ Next-Gen Omnichannel เพื่อเชื่อมโลกออฟไลน์-ออนไลน์และ Metaverse ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเซ็นทรัลรีเทลประเทศไทย, เวียดนามและอิตาลี..

สำหรับแผน 5 ปี CRC ภายใต้ 5 กลยุทธ์ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน CRC Retailligence ดังกล่าว…

1) Intelligent Retail เข้าใจลูกค้าและธุรกิจด้วยการใช้ Deep-Data Learning เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึกใน CRC Ecosystem เจาะลึกพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลระดับ Micro-Segmentation เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกมิติแบบเรียลไทม์

2) Consumer-Driven Design การพัฒนาแพลตฟอร์ม โดยใช้ข้อมูล กระบวนการและระบบที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-Centric)

3) Enabling Synergies เชื่อมต่อทุกบริการในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ เชื่อมแพลตฟอร์ม The1 Loyalty และ Dolfin e-wallet พร้อมระบบ One-Omni Pull of Stock เช็กสินค้าคงคลังครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

4) Experience-Driven Commerce พัฒนาโปรแกรม CRC Artificial Intelligence นำเสนอคอนเทนต์และให้คำแนะนำลูกค้าทุก Customer Journey ผ่านแพลตฟอร์ม Next-Gen Omnichannel เชื่อมต่อทุกช่องทางการช้อปปิ้งของลูกค้า ทั้งออนไลน์ หน้าร้าน และช่องทางโซเชียลของทุกกลุ่มธุรกิจให้อยู่บนแพลตฟอร์มข้อมูลเดียวกันทั้งหมด

5) Adaptive Commerce พัฒนาแพลตฟอร์มคอมเมิร์ซ ด้วยระบบปฏิบัติการแบบ Headless และ Microservices Based Framework เพื่อทำให้ช่องทางการช้อปปิ้งเชื่อมกันได้อย่างไร้รอยต่อ และกลายเป็นแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของลูกค้าได้

การประกาศจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (CFW) เพื่อประกอบกิจการค้าส่ง (Wholesale) ถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อมองหาโมเดลใหม่ ทั้งพัฒนาขึ้นเองหรือการเข้าซื้อกิจการ

นับเป็นการเติมเต็มยุทธศาสตร์ CRC Retailligence และเสริมส่ง CRC Ecosystem เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Retail Tech ที่น่าสนใจยิ่ง..!!

Back to top button