สังคมข่าวหุ้น

JMART ซื้อหุ้นคืน แจ้ง ตลท. ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท (27 เม.ย.2566) มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน


JMART ซื้อหุ้นคืน แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 400 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1.10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2566 โดยเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนของ JMART เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ดีเดย์ 8 พ.ค. 2566 นี้ตลาดหุ้นไทย เตรียมใช้ระบบซื้อขายใหม่ จุดเด่นก็คือ เพิ่มแสดงช่อง Bid/Offer เป็น 10 ระดับราคา จากเดิม 5 ระดับ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน เมื่อเห็นดีมานด์ ซัพพลาย นักลงทุนก็สามารถวางตัวได้ว่าจะซื้อหรือขาย เช่น เห็นเทรนด์ขาลงมามาก ก็อาจจะต้องตั้ง Stop Loss ไว้ได้ ซึ่งเป็นการใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และใช้กลยุทธ์ในการส่งออเดอร์ด้วย นอกจากนี้ยังปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์-F ให้มี  Ceiling & Floor +/- 60% ของราคาอ้างอิงในทุกวิธีการซื้อขาย (เดิม กำหนด C&F +/- 30% ของราคาอ้างอิง สำหรับการซื้อขายรายใหญ่หุ้น-F

KBANK เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า  ล่าสุดชัช เหลืองอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม จึงเดินหน้าเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมทั้งในด้านการปล่อยสินเชื่อและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยล่าสุด ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) อนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า จาก 2.7 พันล้านบาท เป็น 9.6 พันล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมบูรณ์ให้การบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ (Transactional Ecosystem) ของธนาคารกสิกรไทย

บมจ. พีลาทัส มารีน (PLT) ย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ และทางรถบรรทุก ส่งซิกผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 คาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้านี้ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการเป้าหมายของรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ หลังเสริมกองเรือและรถบรรทุกเข้ามาเพิ่ม มีโอกาสได้ขยายกองรถบรรทุกเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยเสริมรายได้ด้านขนส่งก๊าซ LPG ทางรถบรรทุกให้เติบโตขึ้นอีกกว่าเท่าตัวในปีหน้า ทั้งนี้ ยังวางอนาคตไว้ว่าจะนำพาองค์กรให้เติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

TQM อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) แจ้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นเงินสดอีก 0.50 บาท/หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วที่ 0.70 บาท/หุ้น รวมจ่ายปันผลประจำปี 2565 ทั้งหมดที่ 1.20 บาท/หุ้น รวมจำนวนเงิน 720 ล้านบาท มองแนวโน้มธุรกิจปี 2566 จะกลับมาเป็นปกติ คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีส่วนช่วยหนุนยอดเบี้ยประกันรถยนต์ในอนาคต

WHA ซื้อหุ้นเพิ่มทุน SO ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) มีมติเห็นชอบให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHA VENTURE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. สยามราชธานี (SO) จำนวน 111,597,905 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SO (ภายหลังการเข้าลงทุน) โดยมีมูลค่าไม่เกิน 912,000,000 บาท เสริมธุรกิจครบวงจร รองรับการเติบโตภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Back to top button