หุ้นที่กระจายธุรกิจทางด้านข้างที่น่าผิดหวัง

รายได้และกำไรที่ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ปีนี้ลดลงอย่างมากเทียบกับปีก่อน


รายได้และกำไรที่ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ปีนี้ลดลงอย่างมากเทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นว่าการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่ ๆ นั้น มีปัญหาเรื่องผลตอบแทนที่ถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 ของผู้บริหารที่บอกว่าการที่บริษัทแยกธุรกิจเพื่อลงทุนใหม่ ๆ ในกิจการแยกเป็น 6 แผนกในโครงสร้างรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงกลับกลายเป็นความเสี่ยงเสียเอง

การจัดการด้วยการแยกการลงทุนตามแนวระนาบ หรือ horizon integration ในทางทฤษฎีอาจจะดูเท่เพราะเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ดี แต่การโยกไปทำธุรกิจที่ไม่ถนัด อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการทำการในระยะยาวได้กรณีของ RBF เป็นกรณีศึกษาได้ชี้ชัดเจนถึงผลทางลบของแนวทางนี้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท RBF มาจากการประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ที่ถดถอยลงโดยผู้บริหารแบ่งธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่

1.1 กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รสและสีผสมอาหาร

1.2 กลุ่มแป้งและซอส

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง

1.4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 

1.5 กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก 1

1.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบซื้อมาขายไป

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่บ่งบอกถึงการที่สำเร็จเดิมไม่อาจจะบ่งชี้อนาคตได้ว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนเดิมเพราะเหตุผลเป็นงานที่ไม่ถนัดและประเมินความเสี่ยงผิดพลาด

ข้อเท็จจริงนี้เคยมีบทเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ผู้บริหารจะอ้างว่าเป็นเรื่องชั่วคราวเพราะยังไม่ครบวงจรซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไป

เพียงแต่ราคาหุ้นที่หล่นร่วงลงมาเหลือแค่  11.00 บาทเศษ ๆ ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อความสามารถของผู้บริหารที่มีเหตุผล   นี้คือข้อเท็จจริงของการเป็นบริษัทมหาชนที่แท้จริง ที่ปิดไม่มิดได้นาน

ผู้บริหารของ RBF จะต้องทำตัวเสียใหม่ เพื่อไม่ให้ราคาหุ้นทรุดโทรมลงไปกว่านี้ได้อีก จะอาศัยบุญเก่าไม่ได้อีกแล้ว

Back to top button