สังคมข่าวหุ้น

หุ้นกลุ่มลีสซิ่งผวานโยบายพักหนี้ นำโดย TIDLOR, SAWAD และ MTC หุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวลงมามากโดยเฉพาะหุ้น บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR)


หุ้นกลุ่มลีสซิ่งผวานโยบายพักหนี้ นำโดย TIDLOR SAWAD และ MTC ณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) มองว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวลงมามากโดยเฉพาะหุ้น บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้าจากความคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ในร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้า ระบุถึงนโยบายพักหนี้ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงหนี้ของเกษตรกร แต่ยังรวมถึงหนี้ของประชาชนทั่วไป ทำให้ตลาดเกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบกับผลประกอบการของกลุ่มนี้

เฮียฮ้อ ยอมจ่ายดอกเบี้ย 15% บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 104,000,000 บาท แก่สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาร์เอส (RS) อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี เป็นเวลา 10 เดือน โดยมีหุ้นของ บมจ.แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) 16,000,000 หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

AOT กำไรทะยาน กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) มั่นใจรายได้ในปี 2566 ทำได้สูงกว่าเป้าหมายเติบโต 20% และกำไรสุทธิจะเติบโตตามรายได้ ในไตรมาส 1/2567 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) คาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมา 80% ของช่วงก่อนโควิด โดยผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ 1.8-1.9 แสนคน/วัน และคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาเต็ม 100% ของช่วงก่อนโควิดที่ 2.1-2.2 แสนคน/วันช่วงตารางบินฤดูหนาวปี 2567 (ต.ค.-ธ.ค. 2567)  ส่วนการลงทุนก่อสร้างสนามบินใหม่ 2 แห่ง คือสนามบินภูเก็ต 2 และ สนามบินเชียงใหม่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของเงินลงทุน

TSE พร้อมลุย แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) มีความพร้อมร่วมการประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รอบ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวนประมาณ 3,663 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้รอประกาศกฎเกณฑ์จากภาครัฐ หากมีการประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าเฟส 2 แล้ว บริษัทฯ พร้อมเข้าร่วมประมูลทันที ตั้งเป้าจะชนะการประมูลเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดย กกพ. ปี 2565-2573 จำนวน 7 โครงการ มีขนาดกำลังผลิตขายไฟรวมกว่า 88.66 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการขนาด SPP จำนวน 2 โครงการ, โครงการ VSPP จำนวน 4 โครงการ และโครงการโซลาร์และแบตเตอรี่ จำนวน 1 โครงการ

กลุ่มรถไฟฟ้าไม่กระทบ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม กล่าวถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนั้น เป็นนโยบายเร่งด่วน ต้องมีแน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาไม่น่าจะเกิน 2 ปี รถไฟฟ้ามีหลายสาย แต่ละสายมีระยะสัมปทานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเจรจาในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องใช้เวลา เช่น ถ้ามีระบบที่ต้องเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย หรือระบบตั๋วร่วม ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีแล้ว แต่รถไฟฟ้า BTS ยังไม่มี ดังนั้นต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้ โดยใช้งบประมาณในการติดตั้งระบบประมาณ 1,000 ล้านบาท

ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดีเดย์ 1 ต.ค. 2566 นี้ เปิดตัวสำนักกิจการต่างประเทศ เพื่อดูแลมิติความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านข้อตกลง (MOU) ต่าง ๆ และดูแลบอร์เดอร์เทรด การขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากต่างประเทศ เพื่อนำมาบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยสามารถปล่อยกู้แก่ลูกค้าของธนาคารในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้ นอกจากนี้ตัวชี้วัดใหม่ของกระทรวงการคลัง มอบภารกิจให้เข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการวางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สหกรณ์การเกษตร ดึงองค์ความรู้มหาวิทยาลัยในชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุน มุ่งไปสู่สมาร์ทฟาร์ม

PCC คว้างานใหม่ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.98% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำระบบป้องกันและควบคุม พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยนานา สถานีย่อยโยธีและสถานีย่อยแจงร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มูลค่าสัญญารวม 85,046,489.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Back to top button