แข็งแกร่ง & อ่อนโยน

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ESSO หรือ OR


โหงวเฮ้งหุ้น

แข็งแกร่ง…แต่มิใช่ “หยาบคาย”

อ่อนโยน…แต่มิใช่ “อ่อนแอ”

ถ่อมตน…แต่มิใช่ “ขี้อาย”

ภูมิใจตนเอง…แต่มิใช่ “เย่อหยิ่ง”

วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ESSO หรือ OR

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SCC และ SCCC

คติวันนี้ “อ่อนโยน..ด้วยความเข้มแข็ง”

Back to top button