บทเรียน

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ


โหงวเฮ้งหุ้น

ทุกเรื่องไม่ว่า “ดี” หรือ “ร้าย”

ถือว่ามี “บทเรียน” และ “แง่คิด”

ทำให้เราเติบโต​ และเข้มแข็ง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางมีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด ธุรกิจวันนี้การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบ

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BGRIM หรือ GULF

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MONO และ WORK

คติวันนี้ “บทเรียนที่ดี..มักเกิดจากประสบการณ์”

Back to top button