สังคมข่าวหุ้น

กลุ่มปั๊มน้ำมันโดนอีก วัฒนพงษ์ คุโรวาท พบว่าค่าการตลาดน้ำมันเบนซินสูงเกินค่าที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด 4.8 บาทต่อลิตร


กลุ่มปั๊มน้ำมันโดนอีก วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่าค่าการตลาดน้ำมันเบนซินสูงเกินค่าที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด 4.8 บาทต่อลิตร จึงขอให้ผู้ค้าร่วมมือไม่ให้ค่าการตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซินในภาพรวมไม่ให้สูงกว่า 2 บาทเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และหากมีความจำเป็นกระทรวงพลังงานจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ใช้มาตรการด้านกฎหมายในการเข้ากำกับดูแล

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ประกาศถึงความสำเร็จของ AIS ในการผสานพลังระหว่าง AIS FIBRE และ 3BB โดยใช้จุดแข็งร่วมกันภายใต้ AIS  3BB FIBRE 3 ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพัฒนา FIBRE Broadband Infrastructure มั่นใจขยายฐานลูกค้าได้อีกมาก ขณะที่รูมยังเหลืออีกกว่า 50%

บลจ.กสิกรไทย ประเดิม ก.ล.ต. พร้อมเปิดให้ บลจ. เสนอขาย Thailand ESG Fund ธ.ค.นี้ พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน สอดรับกับแนวนโยบายของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศแล้วเสร็จและคาดว่าจะนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณต้นเดือนธันวาคม 2566 ล่าสุด บลจ.กสิกรไทย มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งกองทุน ThaiESG เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนโดยรวมในระยะยาว โดยคาดว่าจะพร้อมเสนอขายภายในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2566 ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกสิกรไทยและผู้แทนสนับสนุนการขาย เริ่มต้นเพียง 500 บาท

บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ชื่อ บริษัท “ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด” ซึ่ง SAV ถือหุ้น 100% โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเน้นการให้บริการโซลูชันด้านวิทยุการบินแบบครบวงจร รวมถึงดูแลระบบไอที การให้บริการเขียนโปรแกรม การเรียกและรับชำระเงิน ออกแบบเว็บไซต์บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารเผย แนวโน้มการลงทุนด้านการบินในลาว ดูสดใส มีโอกาสเติบโตสูง เพราะอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี ติดกับไทยซึ่งเป็นฮับการบินของอาเซียน ฝากนักลงทุน ติดตามกันต่อไป

อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือTQM เผยบอร์ดบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารสำหรับการลงทุนในบริษัท มายกรุ๊ป อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เป็นจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย THOR+2 โดยจะต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุก ๆ 1 เดือน ซึ่งระยะเวลากู้ยืม 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท มายกรุ๊ป อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง เป็นจำนวน 300 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% หรือคิดเป็นมูลค่า 15.04 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315.04 ล้านบาท

สุธัช เรืองสุทธิภาพ” นายใหญ่แห่งอาณาจักร บมจ.เงินเทอร์โบ (TURBO) จัดหนักส่งท้ายปี กับแคมเปญมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “แจกเร็วแจกแรง” มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท กับกองทัพรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง รางวัลรถยนต์ The Next Generation Ford Ranger Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT, รถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Finn 115i, โทรศัพท์ Iphone 14 Pro Max และรางวัลอื่น ๆ สาวก “เงินเทอร์โบ” อย่าพลาดกันนะ

Back to top button