รู้จักแท้จริง

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส


โหงวเฮ้งหุ้น

รู้จักสามี…เวลาภรรยาป่วย

รู้จักภรรยา…เวลาสามียากจน

รู้จักลูก..เวลาพ่อแม่แก่ชรา

รู้จักพี่น้อง…เวลาแบ่งปันมรดก

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงเล็กน้อย

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ A5 หรือ PSG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ BTG และ CPF

คติวันนี้ “รู้จักตัวเอง..เพื่อเรียนรู้คนอื่น”

Back to top button