สังคมข่าวหุ้น

เดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSG โชว์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีรายได้และกำไรเติบโตจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ


เดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG โชว์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีรายได้และกำไรเติบโตจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีกำไรสุทธิ 1,316.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 775.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 144% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 540.5 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,750.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,700.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 162% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,050.3 ล้านบาท

บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หุ้นกู้สำรองอีกไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.40-5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 2-4 เม.ย. 2567

มงกุฎ เตโชฬาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เผยในปี 2567 มีแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ทั้งสิ้น 15 โครงการ มูลค่ารวม 25,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนธุรกิจสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ SC the Evolution สร้างคุณค่าสู่คนและโลก เติบโตบนความหลากหลาย ภายในไตรมาส 1 จะเปิดโครงการ 2 โครงการ ภายใต้แบรนด์ “แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด” และ “บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์” ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำบ้านหรู นอกจากนี้ยังมีแบรนด์บ้านใหม่ล่าสุด Connoisseur (คอนนาเซอร์) บ้านระดับ Ultra Luxury ราคาเริ่มต้น 80 ล้านบาท

ธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้รวมที่ระดับ 14,000 ล้านบาท และยอดขาย (Pre-sales) ไว้ที่ระดับ 20,600 ล้านบาท เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 22,610 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวราบ และคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise จำนวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,710 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมแนวสูง 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 15,900 ล้านบาท ซึ่งกระจายอยู่ทุกทิศของกรุงเทพฯ

สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) กล่าวว่า ปี 2567 บริษัทจะสามารถกลับมาเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ทั้งรายได้และกำไร โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 40% จากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานภายใน ซึ่งไม่เพียงแค่สนับสนุนการเติบโตแบบ Organic Growth เท่านั้น แต่บริษัทยังได้ตัดสินใจลงทุนในประเทศเวียดนาม หลังจากคณะผู้บริหารได้ศึกษาตลาดในต่างประเทศแล้วเห็นตรงกันว่าเวียดนามเป็นตลาดที่น่าสนใจ โดยมีปัจจัยหลายอย่างสนับสนุน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการเติบโตเป็นอย่างมาก

สุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ (NAT) ระบุ ปี 2566 บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการขยายงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทมั่นใจว่าในปีนี้จะสร้างการเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 30% และรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) มองแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2567 ว่า กำลังซื้อที่ยังไม่มีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนในหลายประเทศ และการนำเข้าสุกรที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ยังคงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรม ผลจากการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง รวมทั้งการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในประเทศจีนในปีที่ผ่านมา ทำให้เชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 นี้จะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาแน่นอน

Back to top button