สังคมข่าวหุ้น

DITTO ลุยธุรกิจน้ำประปา ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO และการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)


DITTO ลุยธุรกิจน้ำประปา ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) และการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุน ในบริษัทในเครือ และ/หรือ การร่วมลงทุนของการประปานครหลวง” เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับระบบประปาครบวงจรอย่างบูรณาการ (Integrated Total Water Solutions) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การให้บริการบริหารงานระบบประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การให้บริการให้คำปรึกษา การให้บริการงานก่อสร้างระบบประปา การให้บริการดิจิทัลและระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ำ การลงทุนและพัฒนาสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมในกิจการประปา รวมถึงระบบน้ำอัจฉริยะ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยขน์ แก่การประปานครหลวง ตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ขอแจ้งนักลงทุนที่ถือ BRR-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (การใช้สิทธิครั้งที่4) หรือ BRR-W2 ว่าการใช้สิทธิ มีกำหนดตรงกับวันที่ 22-28 มีนาคม 2567 อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.00 บาท บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านราคาและปริมาณจำหน่าย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W2 สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิ โดยคาดว่า ปี 2567 บริษัทจะสามารถหีบอ้อยได้ราว 2.2 ล้านตัน ตามเป้าหมาย

สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด ของคนไทยเพียงแห่งเดียว เผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าว่า มีแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าปีละ 10% จากการวางแผนการธุรกิจและการบริหารงานภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,000-5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะตลาดส่งออกจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% จากปัจจุบันมีสัดส่วนไม่ถึง10% พร้อมลุยงานภาครัฐ มั่นใจทำรายได้ 2,590 ล้านบาท เติบโต 20% หลังตุน Backlog กว่า 2,191 ล้านบาท

ปรมัตถ์ จุฬวนิช ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เผยถึงแนวโน้มธุรกิจของ CHOW ในปี 2567 ว่ามีทิศทางเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากปี 2566 ทั้งธุรกิจผลิตเหล็ก และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) หลังจากที่ปีก่อนหน้าทางฝ่ายบริหารได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ จนสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตมาเป็นลำดับ โดยในธุรกิจเหล็กได้ปรับมาเป็นผู้รับจ้างผลิตเหล็กแท่งบิลเลตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) ทั้งยังขยายผลิตภัณฑ์ไปยังเหล็กแปรรูปอีกหลายประเภทภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม จนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างโดดเด่นในปี 2566

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เผยบริษัท จิตรมาส จำกัด (JTC) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (APO) คิดเป็นสัดส่วน 99.99%) ได้เข้าร่วมลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เบเกอรี่ เพสตรี้ และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง ในชื่อ บริษัท โฮลเกน จำกัด (WG) โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ทั้งนี้ JTC จะถือหุ้นใน WG จำนวน 27,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 55% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน WG และมีมูลค่าลงทุนจำนวน 2.75 ล้านบาท

Back to top button