สังคมข่าวหุ้น

ปตท.สผ.ทำสำเร็จแล้ว มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ปลื้มก๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวัณ ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแล้ว


ปตท.สผ.ทำสำเร็จแล้ว มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ปลื้มก๊าซธรรมชาติ แหล่งเอราวัณ ระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแล้ววานนี้ (20 มีนาคม) หลังจากที่ ปตท.สผ. ได้ชนะการประมูลและเป็นผู้ได้รับสิทธิในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจ G1/61 ในทะเลอ่าวไทย ในปี 2561 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินงานทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซฯ ให้ได้ตามแผนงาน โดยได้ปรับปรุงสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้น รวมถึงติดตั้งแท่นหลุมผลิต (wellhead platform) 12 แท่น เจาะหลุมผลิต (production well) เพิ่มกว่า 300 หลุม และวางท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) มั่นใจว่า JMART จะกลับมาทำ All Time High ในปี 2567 และแข็งแกร่งขึ้นจากบริษัทย่อยเป็น Key Drivers ที่สำคัญ คือ JMT (JMART ถือหุ้น 53.9%) มีผลประกอบการที่เติบโตมาโดยตลอด รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลกำไรในบริษัทที่เข้าไปลงทุน ได้แก่ บริษัท สุกี้ตี๋น้อย เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง BRR PRTR BKD จึงประมาณการผลตอบแทนที่เข้าไปลงทุนคาดว่าจะได้รับเงินปันผลกลับมาที่ JMART อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสร้างกระแสเงินสดกลับมาให้ จากปี 2566 JMART มีเงินสดในมือราว 800 ล้านบาท รวมกับเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับอีกเกือบ 1 พันล้านบาท

บมจ. ปตท. (PTT) เผย คณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ พลัส จำกัด (X Mobility Plus) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด (Neo Mobility Asia) (บริษัทย่อยของ Arun Plus) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ XPENG (XPENG dealer) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่มปตท.โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท X Mobility Plus แล้วเสร็จในวันที่ 19 มีนาคม 2567

สปส.ซื้อบางจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) โดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 471,400 หุ้น คิดเป็น 0.0342% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาหุ้นละ 44.095 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 20,786,383 บาท ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา จะมีจำนวนหุ้นรวม 206,566,097 หุ้น คิดเป็น 15.002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ กรุงศรี ออโต้ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างรวมปี 2567 ที่ 4.66 แสนล้านบาท โต 5% จากปีที่แล้ว 4.44 แสนล้านบาท มียอดสินเชื่อใหม่ที่ 2.19 แสนล้านบาท โดยมีสัดส่วนที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มเป็น 50% จากเดิมที่มี 49% ครองอันดับ 1 ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 1 ปี 1 (UGOV1Y1) อายุประมาณ 1 ปี ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567) ขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และไม่มีกำหนดยอดลงทุนขั้นต่ำ เสนอขาย IPO วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

Back to top button