อำนาจเงิน

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีอยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จ งานและเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงเงินด้วยการทำงานสุจริต


โหงวเฮ้งหุ้น

เงิน..อาจง้างทางเปิดให้เลิศหรู

ควรมองดูถึงจุดแล้วหยุดนิ่ง

แลกเงินตรามาครอบคำตอบอิง

ความเย่อหยิ่งปั่นป่วนขบวนการ

วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จได้ ธุรกิจวันนี้ งานและเงินเป็นของคู่กัน มีผู้ที่จะแสวงเงินด้วยการทำงานสุจริต

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TOP หรือ SPRC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SABUY และ DOHOME

คติวันนี้ “ม้าแก่..ย่อมชำนาญทาง”

Back to top button