กองทุนกรุงศรี ขายหุ้น BEAUTY เหลือถือไม่ถึง 5%

กองทุนกรุงศรี ขายหุ้น BEAUTY ออก 0.07% เหลือถือ 4.94%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.07% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BEAUTY

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสุวิน ไกรภูเบศ 723,974,000 24.13
2.  นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 387,498,000 12.92
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 214,777,682 7.16
4.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 205,131,951 6.84
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 97,681,100 3.26

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/2559)

คำค้น